Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Varsova: Tietoa Puolasta: Kahdenväliset suhteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Puola

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Puolan väliset suhteet ovat perinteisesti hyvät. Ne ovat muutaman viime vuoden aikana vilkastuneet huomattavasti Puolan EU-jäsenyydestä johtuen. Suomessa  on huomattu Puolan vahva rooli EU:n suurena  jäsenmaana, nopeasti kasvavana taloutena sekä laajana markkina-alueena.

 

Kiinnostus Itämeren alueeseen ja Pohjoismaihin on lisääntymässä Puolassa. Pelkät hyvät suhteet eivät enää riitä vaan halutaan käyttää yhteistyömahdollisuuksia tehokkaasti hyväksi. Puolaa ja puolalaisia kiinnostavat Suomen menestyksellinen toiminta EU:ssa, vahva taloutemme ja kilpailukykymme, korkeat koulutukselliset saavutuksemme, vahva panostuksemme tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon sekä pitkälle kehittynyt informaatioyhteiskunta.

 

Yhteistyömahdollisuuksia tarjoavat muun muassa EU-asiat, liikenneyhteyksien kehittäminen maiden välillä, ympäristönsuojelu Itämerellä ja kulttuuri.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Vuonna 2012 Puolan osuus Suomen koko ulkomaankaupassa kasvoi tuonnin ja pieneni viennin osalta. Puolan osuus Suomen tuonnista vuonna 2012 oli 2,0 prosenttia ja viennistä 2,5 prosenttia. Puola onkin kaupan kokonaisarvossa mitattuna Viron ohella Suomen tärkein kauppakumppani Baltian ja itäisen Keski-Euroopan maiden joukossa. Puolan ja Suomen välisen kaupan kokonaisarvo vuonna 2012 oli noin 2596 miljoonaa euroa.

 

Suomen ja Puolan välinen kauppa on ollut Suomen kannalta ylijäämäistä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Talouden alalla mahdollisuudet ovat merkittäviä, ja koko potentiaalin hyväksi käyttämisestä ollaan vielä kaukana.

 

Suomen ja Puolan välinen vienti ja tuonti vuonna 2012:

 

Suomen kokonaisvienti Puolaan

1411 miljoonaa euroa

Suomen kokonaistuonti Puolasta

1185 miljoonaa euroa

Kauppatase

+225 miljoonaa euroa Suomelle

                                                                      

Suomen tärkeimmät vientituotteet Puolaan olivat öljy ja öljytuotteet, paperi- ja kartonkituotteet sekä televiestintälaitteet.

 

Suomen tärkeimmät tuontituotteet Puolasta olivat televiestintälaitteet, koneet ja niiden osat, hiili, rauta, teräs sekä kalusteet ja niiden osat.

 

(Lähteet: Puolan talousministeriö, Suomen Tullihallitus)

 

Suomalaisinvestoinnit Puolassa

 

Suomi ei kuulu suurimpiin ulkomaalaisiin investoijiin Puolassa, mutta suomalaiset yritykset ovat jatkuvasti kiinnostuneita Puolan markkinoista. Suomalaisyritysten kumulatiiviset investoinnit ovat noin kaksi miljardia euroa vuoden 2012 loppuun mennessä. Tilastoja ei ole, joten kysymyksessä on karkea arvio. Puolaan on etabloitunut arviolta 200 suomalaisyritystä, joista noin 70 harjoittaa tuotannollista toimintaa. Suomalaisyritysten kokemukset Puolan markkinoista ovat voittopuolisesti hyviä.

 

Viime aikojen suurimmat investoijat ovat

  • UPM Raflatac (uusi paperinjalostustehdas tuottamaan tarralaminaattia)
  • Stora Enso (uusi tuotantolinja pakkauspaperitehtaaseen, arvo noin 440 miljoonaa euroa)
  • Eltel Networks (telekommunikaatio, voimansiirtoverkot)
  • Fortum Heat and Power (kaukolämpö, voimalaitokset).

 

Lisäksi vuonna 2011 Metsä-Tissue aloitti 55 miljoonan euron investointiohjelman, jolla se muun muassa uudisti paperintuotantoaan.

 

Merkittävää on myös Patrian toiminta. Patria on sopinut Puolan kanssa yhteensä 900 panssaroidun ajoneuvon rakentamisesta. Kauppa on suomalaisen aseteollisuuden suurin ja sen arvo nousee 1,2 miljardiin euroon. Patrian solmiman panssaripyöräajoneuvokaupan odotetaan osaltaan lisäävän suomalais-puolalaista yhteistyötä teknologian ja puolustustarviketeollisuuden alalla.

 

Puolan ulkomaalaisinvestointeja hoitava virasto PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) toivoo suomalaisyritysten investoivan Puolaan etenkin korkeaan teknologiaan.

 

Puolalaisinvestointeja ei Suomessa

 

Ainoana puolalaisena investointina Suomeen voidaan mainita juomatölkkikonserni Can-Pack S.A. rakentama tehdas Hämeenlinnaan. Ensimmäinen tuotantolinja käynnistyi noin 150 työntekijän voimin vuonna 2012. Muita merkittäviä puolalaisinvestointeja Suomessa ei ole.

 

Suomessa työskentelee arviolta muutamia tuhansia puolalaisia työntekijöitä muun muassa rakennusalalla.

Kulttuurisuhteet

Pääosa Suomen ja Puolan kulttuuriyhteistyöstä muodostuu suorista yhteyksistä maiden kulttuurilaitosten ja ‑organisaatioiden välillä. Suomalaiset muusikot esiintyvät puolalaisyleisölle, kirjallisuutta käännetään aktiivisesti ja suomalaisten kuvataiteilijoiden töitä on ajoittain näytteillä Puolassa. Puolassa järjestetään ajoittain myös Suomeen liittyviä teematapahtumia, esimerkiksi musiikkitapahtumia, elokuvaviikkoja ja kirjailijatapaamisia. Puolassa on aktiivinen Puola-Suomi-seura, joka toimii Puola-Skandinavia‑seuran yhteydessä. Myös Puolan ja Suomen tiedeakatemiat ovat yhteistyössä järjestäneet tiedetapahtumia.

 

Suomalaista kulttuuria tunnetaan Puolassa melko hyvin. Erityisesti Aki Kaurismäen elokuvat nauttivat kulttisuosiota, mutta myös muita suomalaiselokuvia esitetään Puolassa. Musiikin saralla klassinen musiikki kulkee eturintamassa, ja suomalaisia taiteilijoita ja orkestereita esiintyy eri puolilla Puolaa. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Sinfonia Lahti ja Mieskuoro Huutajat ovat esiintyneet Puolassa. Pop-musiikin osalta Puolassa tunnetaan useita suomalaisia yhtyeitä, muun muassa HIM, Nightwish, The Rasmus, Sunrise Avenue ja Killer, mutta useimmat kuulijat eivät välttämättä tiedä englanniksi esiintyvien yhtyeiden olevan juuri Suomesta.

 

Suomalaisten taiteilijoiden juhlavuositapahtumat ja kiertueet ovat merkittävässä roolissa suomalaisen kulttuurin tunnettavuuden parantamisessa Puolassa. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuonna 2014 järjestetty Tove Janssonin juhlavuoden Muumi-kiertue ympäri Puolaa sekä vuonna 2015 tuleva Jean Sibelius-juhlavuosi, joka on herättänyt laajaa kiinnostusta puolalaisyleisössä jo etukäteen. Puolassa järjestetään myös vuonna 2015 taiteellis-etnografinen näyttely "Millaisia suomalaiset ovat" Suomesta ja suomalaisista.

 

Kulttuuriyhteistyösopimuksen pohjalta muun muassa myönnetään opiskelijoille ja tutkijoille apurahoja opiskeluun ja tutkimukseen Puolassa ja Suomessa sekä vaihdetaan kieltenopettajia yliopistojen välillä. Puolalaisnuoret ovat yhä kiinnostuneempia opiskelusta Suomessa. Suurin osa opiskelijavaihdosta tapahtuu EU:n ohjelmien kautta.

Suomalaiset, suomen kieli

Suomalaisia asuu Puolassa melko vähän, mahdollisesti noin 300.
 
Suomen kieltä voi opiskella pääaineena ja valmistua suomen kielen maisteriksi Poznanin ja Varsovan yliopistoissa. Yliopistotasolla suomen kieltä on mahdollista opiskella myös Gdanskin yliopistoissa. Yleisesti kiinnostus Suomea ja suomen kieltä kohtaan on kasvussa, ja kielenopetuksen kysyntään vastaavat yliopistojen lisäksi Puola-Suomi-ystävyysseura sekä yksityiset kielikoulut.

 
Ystävyyskuntaverkosto pitää yllä yhteyksiä Suomen ja Puolan välillä:

 

Helsinki

Varsova

Hämeenlinna

Toruń

Jyväskylä

Poznań

Kotka

Gdynia

Kuopio

Opole

Kuusankoski

Świecie

Naantali

Puck

Nivala

Kobierzyce

Orimattila ja Uusikaupunki

Kobylnica

Pori

Kołobrzeg

Porvoo

Kamień Pomorski

Rovaniemi

Olsztyn

Seinäjoki

Koszalin

Tampere

Łódź

Teuva

Cieszyn

Turku

Gdańsk

Tuusula

Augustów

Valkeakoski

Jelenia Góra

Vantaa

Słupsk

Virrat

Szamotuły

 

• Puola-Suomi seura (http://www.seura.pl/)
• Suomi-Puola Yhdistysten Liitto (http://www.suomi-puola.fi/)
• Forum Polonia ry (http://www.forumpolonia.fi/)

Sopimukset

Suomen ja Puolan väliset kahdenväliset sopimukset

 

Voimassa olevat sopimukset:

 

Tehty

Sopimus

SopS

19.12.1931

Sopimus sosiaalisesta avustuksesta

11/1932

14.02.1938

Henkistä yhteistyötä koskeva pöytäkirja

47/1938

10.06.1963

Siviililentoliikennesopimus ja pöytäkirja vuoden 1938 sopimuksen kumoamisesta

19/1964

18.12.1963

Harjoittelijainvaihtosopimus
24.05.1989 Sopimuksen 7 ja 10 artikloihin tehdyt muutokset

46/1963
31/1989

18.10.1969

Kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskeva sopimus

17-18/1970

12.12.1970

Tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista suoritettavien verojen ja maksujen vastavuoroisesta täydellisestä vapauttamisesta tehty sopimus

10/1971

02.06.1971

Konsulisopimus

45-46/1972

08.03.1973

Sopimus yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla

59/1973

08.03.1973

Sopimus pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Puolan aluevesillä

26/1974

13.12.1973

Sopimus viisumipakon molemminpuolisesta poistamisesta
25.4.1991 Viisumivapauden palauttaminen

15/1974
40/1991

28.11.1974

Sopimus yhteistoiminnasta matkailun alalla

35/1975

26.10.1977

Tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus
28.04.1994 Pöytäkirja sopimuksen muuttamisesta

23.10.2003 Sopimuksen 25 artiklan 3 kappaleen nojalla tietojenvaihtoa koskevan 26 artiklan soveltamisesta tehdyt keskinäiset sopimukset tietojenvaihdon kehittämisestä ja samanaikaisesti suoritettavista verotarkastuksista

25-26/1979

12-13/1995
36/2004

27.05.1980

Sopimus oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa

67-68/1981

26.06.1992

Kunniakonsuleita koskeva sopimus

64/1992

25.11.1996

Sopimus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

27-28/1998

28.11.1997

Sopimus yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

93/1998

04.11.1999

Sopimus yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta

70/2003

01.05.2008

Sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

47/2008

08.06.2009

Sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi

21/2010

Historia

Suomen ja Puolan suhteiden historia

 

Suomi tunnusti Puolan 8. maaliskuuta 1919. 

 

Puolalla oli jo vuonna 1918 edustusto Helsingissä, jota johti Puolan sateenkaarihallituksen edustaja. Kyse oli keisarillisen Saksan hallitseman Puolan alueella toimivasta jonkinlaisesta itsehallinnosta. Suomeen asiainhoitajaksi nimetty  Nicolas (Mikolaj) Samson Himmelstjerna saapui Suomeen alkukesästä 1919, ja  valtioneuvoston esittelyssä 28. elokuuta 1919 hänet hyväksyttiin Puolan konsuliksi Helsinkiin.

 

Eversti Boris Gyllenbögel nimitettiin Varsovaan Suomen väliaikaiseksi asiainhoitajaksi 14. marraskuuta 1919. Huhtikuussa 1920 hänet ylennettiin lähettilääksi.

 

Toinen maailmansota vaikutti luonnollisesti myös Suomen lähetystöjen toimintaan asemapaikoissaan. Esimerkiksi Suomen Varsovan-lähetystö jätettiin dramaattisissa tunnelmissa vuonna 1939. Diplomaattisuhteet Suomen ja Puolan välillä solmittiin uudelleen loppuvuodesta 1945. Uusi Varsovan-lähettiläs Eero Järnefelt esitti valtuuskirjansa 23. lokakuuta, heti Suomen Moskovaan ja Lontooseen nimittämien edustajien jälkeen.

 

Suomen edustustonpäälliköt Puolassa:

 

1919-1920     Karl Walter Boris Gyllenbögel, va. asiainhoitaja

1920-1921     Karl Walter Boris Gyllenbögel, lähettiläs

1922-1926     Erik Gustaf Ehrström, lähettiläs

1926-1928     Hjalmar Procopé, lähettiläs

1928-1938     Karl Gustaf Idman, lähettiläs

1938-1939     Bruno Kivikoski, lähettiläs

1939-1940     Bruno Kivikoski, lähettiläs (Bukarest)

1945-1954     Eero Järnefelt, lähettiläs

1954-1955     Eero Järnefelt, suurlähettiläs

1955-1958     Gunnar Palmroth, suurlähettiläs

1958-1963     Jorma Vanamo, suurlähettiläs

1963-1967     Martti Ingman, suurlähettiläs

1967-1972     Osmo Orkomies, suurlähettiläs

1972-1976     Jussi Montonen, suurlähettiläs

1976-1980     Ralph Enckell, suurlähettiläs

1980-1984     Taneli Kekkonen, suurlähettiläs

1984-1987     Olavi Rautio, suurlähettiläs

1988-1991     Unto Turunen, suurlähettiläs

1991-1995     Jyrki Aimonen, suurlähettiläs

1995-2000     Seppo Kauppila, suurlähettiläs

2000-2004     Hannu Hämäläinen, suurlähettiläs

2004-2008     Jan Store, suurlähettiläs
2008- 2012    Vesa Himanen, suurlähettiläs

2012 -             Jari Vilén, Suurlähettiläs

 

Puolan edustustonpäälliköt Suomessa:
 

1918               Józef Ziabicki (delegate of the government)

1918-1922     Mikołaj Himmelstjerna (chargé d'affaires)

1920-1922     Mikołaj Sokolnicki (envoy)

1922-1927     Tytus Filipowicz (envoy)

1927-1928     Tomasz Saryusz Bielski (chargé d'affaires)      

1928-1935     Franciszek Charwat (envoy)

1936-1941     Henryk Sokolnicki (envoy)         

1941-1942     Józef Weyers (chargé d'affaires)

1946-1947     Stefan Szumowski (envoy)         

1947-1949     Jan Wasilewski (envoy)

1949-1950     Włodzimierz Umiastowski (chargé d'affaires)  

1950-1950     Feliks Petruczyński (envoy)

1950-1954     Kazimierz Krawczyński (chargé d'affaires)      

1954-1955     Jan Lato (envoy)  

1955-1957     Jan Lato               

1957-1965     Edward Pietkiewicz                    

1965-1972     Aleksander Juszkiewicz              

1972-1978     Adam Willmann

1978-1982     Włodzimierz Wiśniewski

1982-1984     Jan Załęski

1985-1992     Henryk Burczyk

1992-1996     Andrzej Potworowski

1996-2000     Józef Wiejacz

2000-2005     Stanisław Stebelski                     

2005-2007     Andrzej Szynka

2007-2007     Stanisław Cios (chargé d'affaires)

2007-2007     Bolesław Kościukiewicz (chargé d'affaires)

2007-2011    Joanna Hofman

2011-            Janusz Niesyto

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Varsova

Päivitetty 3.6.2014

© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot