Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Varsova: Palvelut: Väestörekisteriasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Väestörekisterimuutokset

Vastaanotamme ja välitämme seuraavia tietoja Suomen väestötietojärjestelmään: Osoitteenmuutos, Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta, Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta, Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta.

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus ylläpitää rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset.

Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina ja ilmoittamaan myös ulkomailla oleskelunsa (tilapäinen tai pysyvä) aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista. Väestötietojen perusteella määräytyvät monet oikeudet ja velvollisuudet, esim. passi-, asevelvollisuus-, kansalaisuus-, eläke-, perunkirjoitus-, äänestys- ja veroasiat.

Laki antaa seuraavat oikeudet omia väestörekisteritietoja koskien, jotka voi tehdä maistraatin kautta:

 • Tarkastusoikeus - omat väestörekisteritiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa.
 • Korjausoikeus - omat virheelliset tiedot voi pyytää oikaisemaan tai täydentämään, jos oikeellisuus on todennettavissa laillistetuista asiakirjoista.
 • Kielto-oikeus - omien tietojen luovuttamisen markkinointi- ja osoitepalveluihin voi kieltää

Osoitteenmuutosilmoitus

Ulkomaille muuttavan tai ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot pysyvät ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä vain, jos henkilö itse huolehtii tietojensa ilmoittamisesta.

Kun Suomen kansalainen muuttaa Suomesta ulkomaille, on tehtävä muuttoilmoitus:

 • Sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi, joka vaatii tunnistautumisen sirullisella henkilökortilla, suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Postin käyttäjätunnuksilla

 • Täyttämällä lomake, jonka voi tulostaa Muuttoilmoitus.fi palvelusta. Täytetty muuttoilmoituslomake tulee palauttaa postitse tai faxilla suoraan Länsi-Suomen maistraattiin, joka vastaanottaa ulkomailla tapahtuneet osoitteenmuutokset, viimeisen kotikunnan maistraatille tai Suomen suurlähetystöön. Uuden osoitteen voi myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen address@maistraatti.fi.

Lisätietoja saa väestörekisterikeskuksen tai maistraatin verkkosivuilta.

Uusi osoite ulkomailla

Kun muutat ulkomailla osoitteesta toiseen ilmoita uusi osoitteesi Suomeen maistraatille:

 • Maistraatin verkkosivuilta tai Suomi.fi-palvelussa: verkossa täytettävällä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Muuttoilmoituslomakkeen voi tulostaa myös Postin verkkosivuilta.

 • Muuttoilmoitusta ei ulkomailta voi tehdä puhelimitse. Täytetty muuttoilmoituslomake tulee palauttaa postitse tai faxilla suoraan Länsi-Suomen maistraattiin, joka vastaanottaa ulkomailla tapahtuneet osoitteenmuutokset, viimeisen kotikunnan maistraatille tai Suomen suurlähetystöön. Uuden osoitteen voi myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen address@maistraatti.fi.

Länsi-Suomen maistraatti – Pietarsaaren yksikkö
PL 26
68601 Pietarsaari
Puh. + 358 71 874 11 21
Fax: + 358 71 874 11 20

Muuttoilmoituksesta on hyötyä

 • Ajantasainen osoite ulkomailla takaa sen, että voidaan toimittaa tieto äänioikeuden käyttämisestä vaaleissa sekä tieto asevelvollisuudesta.

 • Osoitteen ajan tasalla pitäminen palvelee myös niitä, jotka ovat vaarassa menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana. Maistraatin tiedote 18-22 vuotiaille Suomen kansalaisuuden säilyttämisestä saavuttaa henkilön vain, jos hän on itse huolehtinut ajantasaisen osoitteensa ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään.

Ilmoita yhteystietosi matkustusilmoituksella

Mahdollisessa kriisitilanteessa avustustoimet nopeutuvat, kun edustustolla on alueella olevien suomalaisten yhteystiedot. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista ja saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.

Avioliiton rekisteröinti ja vihkiminen

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen edustustossa.
  Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.

 • Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Puolassa asuva suomalainen saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista/seurakunnasta, missä hän viimeksi oli kirjoilla Suomessa asuessaan.

 • Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä kyseisessä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Ilmoitus avioliiton solmimisesta Suomen väestörekisteriin

Puolassa solmitun avioliiton rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään toimitetaan Suomen Varsovan suurlähetystöön. Ilmoituslomake tulee täyttää ja palauttaa seuraavine liitteineen suurlähetystöön.

 1. Puolalaisen viranomaisen antama monikielinen vihkitodistus, joka varustetaan apostillella (katso kohta apostille). Jos ei ole mahdollista saada valmiiksi monikielistä todistusta, tulee todistus kääntää virallisella kielenkääntäjällä suomeksi/ruotsiksi tai englanniksi.

 2. Hakijan ja puolison passit tai henkilöllisyystodistukset, joista edustuston virkailija ottaa kopiot.

 3. Edustusto toimittaa asiakirjat edelleen rekisteröitäväksi ilmoitettavan henkilön kotipaikkakunnan maistraattiin.

Kuoleman rekisteröinti Suomeen

Puolassa menehtyneen Suomen kansalaisen kuoleman voi rekisteröidä suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen suurlähetystön kautta. Rekisteröinti on maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa. Rekisteröintiä varten tarvitaan kuolintodistus, joka on laillistettu Apostille todistuksella sekä Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta -lomake.

Ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinti

Puolassa syntynyt Suomen kansalainen tulee rekisteröidä väestötietojärjestelmään.

Puolassa syntyneen lapsen, joka on Suomen kansalainen, voi rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Tätä varten täytetään ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta. Lisätietoja maistraatin verkkosivuilta.

Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 1. Monikielinen syntymätodistus, josta käyvät ilmi vanhempien nimet ja joka on varustettu apostillella (Puolan ulkoministeriö). Jos ei ole mahdollista saada suoraan monikielistä todistusta, alkuperäinen todistus on ensin varustettava apostillella ja sen jälkeen käännettävä suomeksi/ruotsiksi/ englanniksi virallisella kielenkääntäjällä. Lopuksi myös käännökseen on vielä hankittava apostille.

 2. Kopiot vanhempien passeista tai henkilökorteista.

Asiakirjat toimitetaan edelleen äidin kotikunnan maistraatille rekisteröintiä varten. Rekisteröinti kestää noin kaksi - kolme viikkoa. Kun lapsi on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään Suomen kansalaisena ja lapsi on saanut suomalaisen henkilötunnuksen, voidaan lapselle hakea oma passi.

Lue lisää: Kuinka lapsen kansalaisuus määräytyy?

Tulosta

Päivitetty 18.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot