Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen Varsovan suurlähetystön puolustusasiamiestoimisto hakee avustajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2018 alkaen - Suomen suurlähetystö, Varsova : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Varsovan suurlähetystön yhteydessä toimiva puolustusasiamiestoimisto hakee kokopäiväistä avustajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2018 alkaen.

Avustaja vastaa puolustusasiamiestoimiston maksuliikenteestä sekä taloushallinnon valmistelusta sekä sen raportoinnista ja arkistoinnista. Teh­tä­vän­ku­vaan sisältyvät myös esimiehen avus­ta­mi­nen hallinnollisissa asioissa sekä virkamatkojen, vierailuiden ja edustustilaisuuksien järjestämisessä. Tehtäviin kuuluu myös mediaseuranta ja puolustusasiamiehen erikseen mää­rää­mät avustavat raportointi- ja käännöstehtävät. Avustaja pitää tarvittaessa yhteyttä puolustusasiamiehen sidosryhmiin Puolassa ja Suomessa sekä toimii yhteistyössä suurlähetystön henkilöstön kanssa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää luotettavuutta ja Suomen kansalaisuutta. Hakijasta teh­­dään hä­nen suostumuksellaan turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, Laki turvallisuusselvityksistä 4§). Kielitaitovaatimuksina on erinomainen suo­men ja hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Puolan kielen tyydyttävä taito (erityisesti luetun ymmärtäminen) tai vaihtoehtoisesti muun slaavilaisen kielen osaaminen katsotaan eduksi. Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvan koulutuksen ja kielitaidon ohella oma-aloitteisuutta, huo­lel­li­suut­ta, sosiaalisuutta, organisointi- ja sopeutumiskykyä sekä kykyä omaksua uusia asioita ja tietoa nopeasti. Tehtävässä vaaditaan lisäksi hyvää kirjallista ilmaisua sekä kykyä toimia itsenäisesti, osana pientä tiimiä ja osana lähetystön suomalais-puolalaista henkilöstöä. Hakijalta toivotaan kokemusta vastaavista tehtävistä sekä erilaisten tietoteknisten ohjelmistojen käytöstä. Puolan yhteiskunnan ja kansainvälisen politiikan tuntemus sekä aiempi kokemus puolustus- tai ulkoasiainhallinnosta katsotaan eduksi.

Työsuhteeseen sovelletaan asemamaasta palkatun työntekijän ehtoja. Palkasta sovitaan erikseen.                                  

Hakemus ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 1.3.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen samuli.puhakka@formin.fi tai postitse osoitteeseen Defence Attache Office, Embassy of Finland, ul. Chopina 4/8, 00-559 Warsaw, Poland.

Lisätietoja tehtävästä antaa Samuli Puhakka puh. +48 507 732 357

Tulosta

Päivitetty 9.2.2018


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot