Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Naisten äänioikeus täyttää Puolassa 100 vuotta, puolalais-pohjoismaisessa seminaarissa käytiin läpi saavutuksia ja haasteita tasa-arvon toteutumisessa - Suomen suurlähetystö, Varsova : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 9.3.2018

Naisten äänioikeus täyttää Puolassa 100 vuotta, puolalais-pohjoismaisessa seminaarissa käytiin läpi saavutuksia ja haasteita tasa-arvon toteutumisessa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä kun naisten äänioikeus toteutui Puolassa maan jälleenitsenäistymisen yhteydessä 1918. Tämän merkkipaalun kunnioittamiseksi järjesti Suomen suurlähetystö Varsovassa 6. maaliskuuta yhdessä ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR), Puolan parlamentin Sejmin naisten parlamenttiryhmän sekä Suomi-ystävyys parlamenttiryhmän kanssa seminaarin otsikolla "Naisten äänioikeus Puolassa 100 vuotta – kunnioitamme saavutuksia ja opimme Puolan ja Pohjoismaiden kokemuksista". Seminaari järjestettiin yhteistyössä Tanskan, Norjan ja Ruotsin suurlähetystöjen kanssa ja siihen osallistui noin 80 osallistujaa Puolasta ja Pohjoismaista.

Konferenssissa pidettiin kaksi paneelikeskustelua, joista ensimmäiseen osallistui Puolan parlamentin kansanedustajia eri puolueista, ja toisessa paneelikeskustelussa kuultiin pohjoismaisia puhujia. Ensimmäisessä paneelissa, jonka otsikko oli "Naisten osallistuminen poliittiseen elämään Puolassa – historia ja nykyhetki" tuli esille se, että vaikka naisten osuus päätöksen teossa on kasvanut ja kehitys on ollut positiivista, on ja paljon työtä on vielä tehtävänä tasa-arvon toteutumiseksi Puolassa. Keskustelua herättivät naisten uusi rooli yhteiskunnassa perheen ja uran välissä, sukupuolikiintiöt ja mahdollisuudet naisten poliittisen osallistumisen kasvattamiseen. Panelistit näkivät naisten yhteiskunnallisen aseman vahvistamisen puoluerajat ylittävänä kysymyksenä.

Toisessa paneelissa, otsikoltaan "Pohjoismaiden saavutukset ja kokemukset" kuultiin pohjoismaisia puhujia ja heidän näkemyksiään heidän kotimaidensa onnistumisista ja haasteista tiellä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Suomalaisina puhujina paneelissa olivat kansanedustaja Anders Adlercreutz (ruots.) sekä filosofian tohtori Päivi Lipponen. Pohjoismaiset panelistit pitivät tasa-arvokysymystä keskeisenä koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Tärkeänä seikkana tasa-arvon toteutumiselle he näkivät julkisen vallan vahvan tuen siinä, että naisille taataan yhtäläiset mahdollisuudet toimia työelämässä. He painottivat sitä, että julkinen päivähoito tulisi nähdä investointina, eikä menoeränä. Puolassa historia kiinnostaa aina, ja yleisö kuunteli kiinnostuneena kun Päivi Lipponen loi katsauksen Suomen vuoden 1906 äänioikeuslain taustoihin.

Pohjoismainen keskustelupaneeli
Pohjoismainen paneeli ja taustalla kuvittaja tekemässä visuaalista yhteenvetoa konferenssista

Vaikka Pohjoismaat ovat maailman kärkeä tasa-arvo kysymyksissä tuli paneelissa esille se, että paljon työtä on vielä tehtävänä myös Pohjoismaissa, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu todellisuudessa, läpi koko yhteiskunnan. Monen panelistin viestinä oli se, että olisi virhe nähdä tasa-arvo Pohjoismaissa ratkaistuna kysymyksenä. Myös sukupuolikiintiöt ja niiden rooli liike-elämän tasa-arvoistamisessa herättivät keskustelua. Panelistit jakoivat myös eri Pohjoismaiden kokemuksia siitä miten naisten osuutta politiikassa on onnistuttu kasvattamaan. Lisäksi kuultiin myös tasa-arvonäkökulman huomioimisesta globaalisti, mukaan lukien uteliaisuutta herättäneestä Ruotsin feministisestä ulkopolitiikasta.

Suomalaiset sosiaaliset innovaatiot, kuten kouluruokailu, subjektiivinen päivähoito ja äitiyspakkaus tulivat mainituiksi keskustelussa. Myös isyysvapaiden rooli tärkeänä työelämää tasa-arvoistavana tekijänä mainittiin. Kansanedustaja Adlercreutzin kokemukset eduskunnan feministiryhmän perustamisesta kiinnostivat kuulijakuntaa.

PL100Women poster
Kuvittaja Agata Jakuszkon lopullinen yhteenveto konferenssin aiheista

Konferenssin jälkeen ohjelma jatkui suurlähettilään residenssissä naistenpäivän kunniaksi järjestetyllä vastaanotolla, jossa viihtyisän illanvieton lomassa levitettiin tietoisuutta suomalaisista tasa-arvosaavutuksista. Erityisesti äitiyspakkaus ja sen sisältö herättävät suurta kiinnostusta niin puolalaisissa kuin pohjoismaisissa vieraissa.

äityspakkauksen esittely
Puolan parlamentin jäsenet tutustuvat suurlähettiläs Hanna Lehtisen opastuksella äitiyspakkauksen sisältöön

Vastaanotolla seinälle heijastettuna pyöri – historialliseen teeman sopivasti – puolalaisen vintageasiantuntijan Karolina Żebrowskan video "100 Years of Beauty, joka kuvaa Puolan sataa viime vuotta naisten kautta. Tekijän luvalla esitetty video on nähtävissä Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=xrEPujmWufU

Tulosta

Päivitetty 12.3.2018


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot