Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suurlähetystö - Suomen suurlähetystö, Varsova : Suurlähetystö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suurlähetystö

Suurlähettilään tervehdys

Tervetuloa Suomen suurlähetystön verkkosivuille. Näiden sivujen tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa Suomesta puolalaisille lukijoille ja Puolasta suomalaisille lukijoille.

Suurlähettiläs Hanna Lehtinen

Suomea ja Puolaa yhdistävät historian lisäksi tänä päivänä ennen kaikkea EU-jäsenyys ja yhteinen Itämeri. Eri tasojen kontaktit maidemme välillä ovat tiiviit ja leimaavat myös suurlähetystön työtä.   Saamme olla täällä Chopinin kadulla aitiopaikalla seuraamassa maidemme välisen yhteistyön edistymistä eri aloilla.

Itämeriasiat ovat EU:n Itämeristrategiankin kautta nostaneet viime vuosina painoarvoaan myös EU:n asialistalla. Myös me EU:n Itämeren rantavaltiot olemme alkaneet nähdä itseään yhä enemmän EU:n sisäisenä "makroalueena": puhdas meri, tehokkaat alueelliset liikenne-, energia ja kommunikaatio-verkostot ja sisämarkkinoiden vahvistaminen ovat tärkeitä asioita, jotka heijastuvat myös kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Puolan kesällä 2015 alkava Itämeren maiden neuvoston (Council of the Baltic Sea States, CBSS) puheenjohtajuus vahvistaa epäilemättä myös Suomen ja Puolan välistä Itämerinaapuruutta.

Kahdenvälinen kauppavaihtomme on kasvanut tasaisesti. Suomen suorien investointien arvo Puolaan vuoden 2013 lopussa oli noin 2 miljardia euroa ja viennin arvo Puolaan oli viime vuonna 1,36 miljardia euroa. Puolassa on jo 200 suomalaista yritystä, jotka työllistävät noin 30 000 ihmistä. Potentiaalia taloussuhteiden edelleen kehittämiselle on vielä runsaasti ja tämä on yksi suurlähetystön keskeisiä tehtäviä, joita teemme yhdessä Team Finland -kumppaneidemme kanssa. Team Finland –työtä Varsovassa edesauttaa suuresti se, että suurlähetystö ja vientiorganisaatio Finpro työskentelevät saman katon alla, joten yhdistämällä rajatut resurssimme toivomme voivamme palvella suomalaisia yrityksiä mahdollisimman tehokkaasti.

Signmark ja Suurlähettiläs Lehtinen

Suurlähettiläs Lehtinen ja Signmark

Viestintä on tärkeä osa Team Finland -työtä ja suurlähetystö on aktiivisesti mukana sekä twitterissä että facebookissa, jossa meillä on jo yli 1200 seuraajaa. Tavoitteenamme on sekä tuoda esille Puolaa suomalaisille kiinnostavana yhteistyökumppanina että esitellä Suomea modernina pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana, jolla on paljon tarjottavaa myös puolalaisille.
– Olen erityisen iloinen siitä, että kauteni ensimmäinen Suomi-tapahtuma Varsovassa oli viittomakielisen rap-artisti ja ulkoministeriön vammaisten oikeuksien erityisedustajan Signmarkin konsertti. Merkillepantavaa on myös se, että samaan aikaan kun Puola juhlii uutta naispääministeriä, myös Varsovan lähetystö liittyi siihen runsaslukuiseen Suomen edustustojen joukkoon, jonka johdossa on naispäällikkö.

Suurlähetystö on edeltäjäni Jari Vilenin aikana panostanut voimakkaasti suhteiden tiivistämiseen myös aluetasolla. Tarkoitukseni on jatkaa vierailuja pääkaupunki Varsovan ulkopuolelle. Kunniakonsulimme auttavat meitä Suomi-kuvan ylläpitämisessä ja viime vuosina toteutettu kunniakonsuliverkoston laajentaminen on omiaan palvelemaan tehokasta Team Finland –toimintaa myös Varsovan ulkopuolella. Tarkoituksemme on jatkossa kehittää suurlähetystön verkkosivuja edelleen niin, että niistä saa keskitetysti tietoa Suomi-tapahtumista eri puolilla Puolaa.

Suurlähetystö toivoo, että näistä sivuista on hyötyä maidemme välisistä suhteista kiinnostuneille kansalaisille ja otamme mielellämme vastaan verkkosivujen kehittämistä koskevaa palautetta, toivomuksia ja ehdotuksia. Jos tarvitset lisätietoa tai haluat muuten kommentoida, ole meihin yhteydessä:sanomat.var@formin.fi. Suurlähetystö on Sinun palveluksessasi.

Hanna Lehtinen
Suomen suurlähettiläs, Varsova 

Tulosta

Päivitetty 7.12.2015


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot