Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Varsova : Palvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaispalvelut

Suurlähetystö palvelee Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia Suomen viranomaisia koskevissa asioissa konsulipalvelulain puitteissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi passiasiat, notaaritehtävät ja määrämuotoiset oikeustoimet, perheoikeus, kansalaisuus ja asevelvollisuus sekä tietojen välittäminen Suomen väestörekisterijärjestelmään.

Suurlähetystö avustaa hädänalaiseen asemaan joutuneita, antaa tietoja Suomen viranomaisten palveluista sekä toimii välittäjänä edustuston toimialaan kuuluvissa tapauksissa. Lisäksi suurlähetystö järjestää Suomen vaalien ennakkoäänestyksen Puolassa. Suurlähetystö ei voi vastata Puolan viranomaisten toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin.

Ulkomaan kansalaiset voivat hoitaa Suomen maahantulolupiin (mm. oleskelulupa) liittyviä asioita suurlähetystössä.

Konsulipalvelulain (498/1999) mukaan avustetaan

 • Suomen kansalaisia
 • Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, joilla on oikeus tai joille on myönnetty lupa oleskeluun tai työntekoon pysyvässä tai siihen rinnastettavassa tarkoituksessa Suomessa.

Taloudellista hätäavustusta voidaan välittää vain tilapäisesti ulkomailla oleskeleville. Palvelut ovat maksullisia.

Suurlähetystö voi

 • neuvoa ja ohjata asianomaisia auttamaan itse itseään
 • neuvoa, miten pankin tai muun rahanvälitysyrityksen kautta voi saada rahaa
 • välittää rahavaroja ulkoasiainministeriön tilille tehtyä etukäteistalletusta vastaan, jos varojen saaminen pankkiteitse ei ole mahdollista
 • olla yhteydessä asianomaisen omaan pankkiin, omaisiin, tuttaviin , työnantajaan ja muihin henkilöihin talletuksen saamiseksi
 • harkita taloudellisen avun antamista takaisinmaksusitoumusta vastaan kotimatkaa varten, jos varojen saaminen muuten ei ole mahdollista
 • avustaa sairastunutta taikka onnettomuuden tai rikoksen kohteeksi joutunutta sairaanhoidon ja tilanteen vaatiman muun välittömän avun saamiseksi
 • olla yhteydessä vakuutusyhtiöön sairaus- ja kuolemantapauksissa
 • avustaa hätä- ja kriisitilanteisiin joutuneita ja vapautensa menettäneitä yhteyden saamiseksi lähiomaiseen
 • avustaa asianajajan, paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavun ja tulkin saamiseksi
 • mahdollisuuksien mukaan käydä tapaamassa vapautensa menettänyttä ja pitää häneen yhteyttä. Paikallisen viranomaisen tulee ilmoittaa pidätyksestä tai vangitsemisesta Suomen edustustoon, jos pidätetty/vangittu sitä pyytää
 • avustaa kriisitilanteissa tai niiden uhatessa henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamisessa ja evakuoinnissa
 • myöntää passin kotimatkaa varten (kadonneen, varastetun, tuhoutuneen tai vanhentuneen passin tilalle)

Suurlähetystö ei voi

 • toimia vastoin asemamaan lainsäädäntöä
 • maksaa hotelli-, sairaala- tai muita laskuja, sakkoja tai takuita
 • maksaa asianajajan tai tulkin palkkaamisesta ja käyttämisestä aiheutuneita kuluja
 • antaa takauksia tai tehdä maksusitoumuksia
 • toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana
 • puuttua oikeuskäsittelyyn tai vaatia tietyn sisältöistä tuomioistuimen päätöstä
 • vapauttaa pidätetty tai vangittu
 • hoitaa muille viranomaisille kuuluvia tehtäviä
 • vastata Puolan viranomaisten toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin

Kunniakonsulaatit

 • voivat ohjata ja avustaa yhteydenpidossa paikallisiin viranomaisii tai lähimpään Suomen suurlähetystöön tai konsulaattiin
 • kunniakonsulaattien avustusmahdollisuudet ovat rajoitetut, eivätkä kunniakonsulit esimerkiksi voi ottaa vastaan passi-, viisumi- tai oleskelulupahakemuksia.

Kriisitilanteet

Suomen edustustot avustavat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla ilmenevissä kriisitilanteissa. Puolan viranomaisilla on vastuu alueellaan olevista ulkomaalaisista, joten kriisitilanteissa tulee noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita ja seurata tiedotusvälineitä.

Puolaan matkustavia tai maassa pysyvästi asuvia, suositellaan tutustumaan edustuston ohjeisiin kriisitilanteen varalle. Jokainen on viime kädessä vastuussa omasta turvallisuudestaan ja kriisistä selviytymismahdollisuuksia voi parantaa huolehtimalla omasta perusvalmiudestaan.

pdfValmiussuunnitelma

Matkustusilmoitus

Jotta ulkoasiainministeriö ja edustusto voivat avustaa kansalaisia mahdollisissa kriisitilanteissa, suosittelemme Puolaan matkustavia sekä maassa pysyvästi asuvia ilmoittamaan yhteystietonsa tekemällä matkustusilmoitus osoitteessa: www.matkustusilmoitus.fi. Se tarkoittaa yhteystietojen antamista ulkoministeriölle, jotta edustusto saa kansalaiseen yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa. Myös maassa väliaikaisesti oleskelevia kehotetaan ilmoittamaan yhteys- ja matkatietonsa. Tietojen antaminen on vapaaehtoista, niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti. Muistathan myös päivittää tietojasi matkustusilmoituksen kautta sekä ilmoittaa kun muutat pois Puolasta.

Kriisitilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa tilanteestaan sekä omaisille että Suomen edustustolle.

Kriisitilanteen sattuessa suurlähetystö julkaisee tiedotteita verkkosivullaan ja Facebook-sivullaan.

Matkustustiedotteet

Matkustuspäätöstä harkittaessa on hyvä kiinnittää huomiota matkakohteen turvallisuuteen. Maakohtaista tietoa päätöksen tueksi saa Ulkoasiainministeriön tuottamista matkustusturvallisuustiedotteista, joita on laadittu n. 140 maasta, ja joissa selvitetään kunkin maan sen hetkinen turvallisuus­tilanne. Tiedotteiden tiivistelmät on saatavissa tekstiviestinä suomeksi ja ruotsiksi.

Mobiilipalvelun tekstiviesti maksaa vain operaattorin tekstiviestimaksun ja palvelee numeroissa:

 • 16 358 (DNA, Elisa ja TeliaSonera liittymät)
 • +358 400 358 300 (muut liittymät)
 • Palvelu lähettää matkustustiedotteen tiivistelmän maakohtaisesti
  • TILAA maan nimi (esim. TILAA Puola)
 • Palvelu lähettää halutun Suomen ulkomaanedustuston yhteystiedot annetussa maassa
  • YHTEYS maan nimi (esim. YHTEYS Puola)
 • Palvelulla voi antaa matkan ajaksi yhteystietonsa, josta matkustaja tavoitetaan kriisitilanteessa. Matkan jälkeen tiedot poistetaan.
  • MATKALLA lähtö- ja tulopäivät, matkakohde sekä lisätiedot

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 5.9.2017


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot