Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Warszawa : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Warszawa

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
E-post: sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Ambassadens konsulära enhet erbjuder finländska medborgare hjälp i frågor som har att göra med de finländska myndigheterna. Konsulatet ger i första hand råd  så
att  medborgarna själv klarar av att sköta sina frågor. Till konsulatets uppgifter hör bl.a. passfrågor, notariattjänster, frågor som rör familjerätt, medborgarskap och värnplikt, och att hjälpa nödställda finländare eller utlänningar som bor permanent i Finland.

Till ambassadens uppgifter hör även att hjälpa andra finländska myndigheter, bl. a. anordna förhandsröstning i finländska val och förmedla uppgifter till befolkningsregistret.

Utländska medborgare kan vända sig till konsulatet med frågor om visering och inresetillstånd (bl.a. uppehållstillstånd) i Finland.

Till början

Pass

Så här ansöker du om pass

Ansökan lämnas in personligen på ambassaden i Warszawa. Adress och telefonnummer finns under Kontaktuppgifter.
Det går också att ansöka om pass hos polisen i Finland.
Minderåriga ska lämna in ansökan personligen tillsammans med båda eller en av vårdnadshavarna (gäller även spädbarn).

Till ansökan behövs

 • 1 st passfoto, i färg eller svartvitt, taget rakt framifrån och utan glasögon. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt och munnen stängd. Se polisens anvisning för passfoto
 • Giltig legitimation
 • Ta med dig ditt gamla pass när du ansöker om nytt pass
 • Män 18-30 år: eventuellt militärpass, intyg över befrielse från militärtjänst eller civiltjänstintyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste uppgifterna om dig i befolkningsdatasystemet vara korrekta. Du ska själv se till att informationen är uppdaterad. Man kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång per år. Om uppgifterna inte är uppdaterade kan det leda till att ditt pass blir fördröjt samt kräva flera besök på ambassaden.

För att kontrollera dina uppgifter, ta kontakt med Magistraten.

till början

VANLIGASTE FRÅGOR OM FINGERAVTRYCK

När träder den nya passlagen i kraft?

 • Den 29 juni 2009 om republikens president undertecknar lagen den 26 juni.

ATT TA FINGERAVTRYCK

Varför tas fingeravtryck när man ansöker om pass?

 • I och med att passinnehavaren identifieras med både ansiktsbild och fingeravtryck kan passet endast användas av den person som passet utfärdats åt. När identifieringen sker på ett tillförlitligt sätt kan ett stulet eller borttappat pass inte missbrukas.Fingeravtrycksläsare kommer att användas mer och mer för att identifiera personer i takt med att fingeravtryckspass blir allt vanligare.
 • Med hjälp av biometriska kännetecken kan en person identifieras på ett snabbt och tillförlitligt sätt även vid automatiska passkontroller.
 • Enligt EU-rådets förordningar nr 2252/2004 och nr 444/2009 ska alla medlemsstater införa fingeravtryck i sina pass senast den 28 juni 2009. Den finska lagstiftningen har harmoniserats med EU:s förordningar genom den nya passlagen, som riksdagen godkände den 15 juni 2009. Införandet av fingeravtryckspass har däremot inget att göra med de nuvarande kraven i
  USA: s visumfrihetsprogram.

Hur många fingeravtryck tas och på vilka fingrar?

 • Normalt lagras två fingeravtryck på chipet i passet, ett av varje pekfinger. Om det inte går att ta ett avtryck av pekfingren tas ett avtryck från långfingret, ringfingret eller tummen. Det är lättast att ta ett avtryck av tummen, men enligt EU-förordningen ska avtrycken i första hand tas av vänster eller höger pekfinger. Man tar inte avtryck från lillfingret, inte ens om man inte kan ta ett avtryck från de andra fingrarna. Om man får ett avtryck från endast ena handen kan
  båda avtrycken tas från samma hand. Då ska avtrycken tas av två olika fingrar. Det räcker med ett fingeravtryck om det inte går att ta fler.

Vad händer om passinnehavaren av något skäl inte kan lämna fingeravtryck?

 • Enligt lagen tas fingeravtryck inte om en person är förhindrad att lämna fingeravtryck på grund av ålder, sjukdom, fysiskt förhinder eller annat motsvarande skäl. Om personen är permanent förhindrad att lämna fingeravtryck utfärdas pass på normalt vis. Om förhindret är tillfälligt utfärdas passet för högst 1 år.
 • Det är ofta svårt att ta användbara fingeravtryck på barn eftersom fingertopparna är så små. Barn under 12 år är undantagna från skyldigheten att lämna fingeravtryck. Ingen övre åldersgräns har fastställts, men i allmänhet tas inte fingeravtryck av personer för vilka det är fysiskt omöjligt.

Vad är ett provisoriskt pass och hur skiljer det sig från ett tillfälligt pass?

 • Med ett provisoriskt pass avses ett vanligt chipförsett pass vars giltighetstid är begränsad med anledning av att passinnehavaren på grund av ett tillfälligt skäl inte har kunnat lämna fingeravtryck. Provisoriska pass tillverkas centralt på samma sätt som andra chipförsedda pass. Provisoriskt pass är ett nytt begrepp som har införts i den nya passlagen. Ett tillfälligt pass däremot är ett pass utan chip som utfärdas medan personen väntar, till exempel på en
  flygplats. Olika typer av tillfälliga pass har använts länge.
 • Ett provisoriskt pass med chip kan enligt lag utfärdas tillfälligt om personen inte kan lämna fingeravtryck på grund av sjukdom eller annat fysiskt skäl och om förhindret är tillfälligt. Då utfärdas passet för högst 12 månader.
 • Ett tillfälligt pass utfärdas likaså för högst 12 månader men bara av särskilda skäl, till exempel om ett vanligt pass trots rask behandling inte hinner i tid.

Vilka resedokument omfattas av fingeravtrycksreformen?

 • Fingeravtryck tas för alla typer av pass, inklusive pass med mikrochip (vanliga nationella pass, vanliga åländska pass, diplomatpass eller tjänstepass, främlingspass eller resedokument för flyktingar) samt pass utan mikrochip (tillfälliga pass, tillfälliga åländska pass, sjömanspass, tillfälliga främlingspass och nödpass). Om ett pass har ett mikrochip lagras fingeravtrycken både i chipet och i pass- eller utlänningsregistret. Om passet saknar chip lagras fingeravtrycken endast i registren.

ANVÄNDNING AV FINGERAVTRYCKSINFORMATION

Vad används fingeravtrycken i chipet till?

 • Fingeravtryck kan tas av passinnehavare för att styrka deras identitet och passets äkthet. Detta sker genom att fingeravtrycken jämförs med de fingeravtryck som är lagrade på chipet i passet. Endast passmyndigheter, gränsbevakningsmyndigheter och polisen har rätt att avläsa fingeravtrycksinformation, och inom denna krets är rätten begränsad till den som behöver informationen för att sköta sina arbetsuppgifter. Rätten att avläsa informationen kontrolleras med tekniska medel.

Vad används fingeravtrycken i passregistret till?

 • Enligt passlagen får polisen använda den fingeravtrycksinformation som finns lagrad i passregistret för identitetskontroller, för att tillverka pass och vid behov för att identifiera offer av naturkatastrofer, storolyckor eller andra katastrofer, eller brottsoffer eller andra oidentifierade offer.

Varför lagras fingeravtrycken i registret också när passet saknar chip?

 • En person som inte har några handlingar som styrker hans eller hennes identitet kan endast identifieras med hjälp av fingeravtrycksinformationen i registret. Fingeravtrycken kan bli aktuella om det sker en olycka eller om personen har fallit offer för ett brott, men även i mer vardagliga sammanhang, till exempel om passet kommer bort utomlands.
 • Registret gör även att man bättre än tidigare kan garantera att varje person har endast en identitet. Passinnehavarens fingeravtryck kan jämföras med alla avtryck i registret för att  säkra att samma person inte har ansökt om pass i olika namn.
 • Det finns ännu inte tillräckligt med teknisk beredskap för att man ska kunna använda biometri i den grad som lagen ger möjlighet till.

När jämförs fingeravtrycken?

 • Passinnehavarens identitet kan vid behov styrkas genom att hans eller hennes fingeravtryck jämförs med avtrycken i passchipet. Jämförelsen kan även göras på begäran, om en person vill försäkra sig om att fingeravtrycken i chipet fungerar.

PASS SOM UTFÄRDATS FÖRE REFORMEN

Kan jag använda ett giltigt pass utan fingeravtryck efter att den nya lagen har trätt i
kraft?

 • Javisst. Giltiga pass utan chip är helt gångbara även efter passreformen och behöver inte förnyas före passet har gått ut. Detta gäller även gamla pass med chip som inte innehåller fingeravtrycksinformation.
  Om man så önskar kan man byta ut ett pass utan chip till ett pass med chip medan passet  fortfarande är i kraft, men då betalar man normalt pris för det nya passet.

Kan man lägga in ett chip i ett pass i efterhand?

 • Nej, det kan man inte.

Kan man lägga till fingeravtryck på ett passchip i efterhand?

 • Nej, det kan man inte. När passet tillverkas spärras chipet så att ingen ny information kan läggas till.

DATASKYDD PÅ MIKROCHIPET

Hur är informationen på chipet skyddad mot missbruk?

 • Chipen i finländska pass är skyddade enligt både valfria och obligatoriska internationella normer för biometriska pass. I sin helhet är dataskyddet mycket omfattande.
 • Fingeravtrycken på chipet är extra starkt skyddade. Alla länder har tekniska medel med vilka de kontrollerar rätten att avläsa fingeravtrycken i sina egna pass. Också i Finlands fall behövs ett särskilt tillstånd från finska staten för att få avläsa fingeravtryck i finska pass.
 • Närmare  information om pass och dataskydd finns på biometriprojektets webbsidor: http://www.intermin.fi/biometria.
   

Till början

Hjälp i nödsituationer

Ambassaden hjälper nödställda finländska medborgare och utlänningar som bor permanent i Finland.

Registrering

En finländsk medborgare kan om han/hon vill registrera sig på ambassaden. Kontaktuppgifterna används enbart i krissituationer. Printa ut registreringsblanketten under och sänd den undertecknad till ambassaden per antingen post, fax eller e-post.

pdfRegistreringsblankett - vuxen (PDF, 36 kb)

pdfRegistreringsblankett - minderårig  (PDF, 37kb)

Skriv ut

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 29.6.2017


© Finlands ambassad, Warszawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter