Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maahantuloluvat - Suomen suurlähetystö, Varsova : Palvelut : Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat

Viisumi

Schengen

 • EU:n jäsenmaat Alankomaat (Hollanti), Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 • Lisäksi erillisten sopimusten kautta mukana ovat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Norja (ei Huippuvuoret) ja Islanti.
 • Iso-Britanniaa ja Irlanti eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Asiakaspalvelu

Puh: +48 22 598 9500
Fax: +48 22 621 3442, 629 3442  (konsuliasiat)
Sähköposti:  sanomat.var@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voi yhteyden ottaa Suomen ulkoasiainministeriöön, puh. +358 9 160 55551.

Puhelinaika: mape 9.0016.00
Asiakaspalvelu: ma–pe 9.00–12.00

Aikavaraus oleskelululuvan hakemiseen 

Jos haet oleskelulupaa Suomeen, sinun tulisi varata aika asian käsittelyyn edustustolta etukäteen, puhelinnumero + 48 22 598 9500.

Suomi ja Puola kuuluvat Schengen-maihin, joiden kansalaiset voivat liikkua Schengen- ja EU-maiden alueilla vapaasti kolmen kuukauden ajan. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa eli passia tai henkilökorttia. Jäädessään yli kolmeksi kuukaudeksi alueen toiseen valtioon kansalainen tarvitsee oleskeluluvan.

Viisumivelvollisen tulee hakea viisumi Schengen-alueen ulkopuolelta. Schengen-viisumilla Schengen-alueelle saapunut matkailija voi liikkua alueen sisäpuolella viisumin voimassaoloajan. Vaikka Schengen-alueen sisärajoilla ei ole tarkistuksia, on viisumivelvollisella oltava passi tai muu hyväksytty matkustusasiakirja sekä Schengen-viisumi tai Schengen-maan oleskelulupa hänen liikkuessaan Schengen-alueella.

Schengen maan myöntämä alueellisesti rajoitettu D-viisumi oikeuttaa liikkumaan vapaasti muiden jäsenmaiden alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden jaksolla.

Lisätietoja: Suomen suurlähetystö, puh. +48 22 598 9500

Viisumi Suomeen

Alkuun

Oleskelulupa ja työntekijän oleskelulupa

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti Puolassa Varsovan suurlähetystöstä. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan. Oleskelulupa on maksullinen, katso lähemmin palveluhinnastosta.

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa paikallispoliisille.

Sormenjäljet ja biometriset tunnisteet sisältävä oleskelulupakortti otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2012. Sormenjäljet otetaan oleskelulupahakemusta jätettäessä.

Lisää tietoa viisumin ja oleskeluluvan tarpeesta sekä oleskeluluvan edellytyksistä saa Maahanmuuttoviraston Muuttaisinko Suomeen -palvelusta.

EU-kansalaisen oleskelu Puolassa

 • EU-kansalaisella, siis myös suomalaisella, on oikeus oleskella Puolassa viisumivapaasti enintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen hänen rekisteröitävä oleskeluoikeutensa asuinpaikkakunnallaan. Rekisteröityminen tapahtuu puolan kielellä. Tarkempia tietoja rekisteröimisestä saa Puolan asuinpaikkakunnan lääninviraston ulkomaalaisyksiköstä, joka löytyy Puolan ulkoministeriön sivulta.

Lisätietoa saa myös Puolan ulkomaalaisvirastolta.

Puolan kansalaisen oleskelu Suomessa

 • EU maan kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan enintään kolme kuukautta. Työnhakijana oleva unionin kansalainen saa oleskella tämän jälkeenkin Suomessa kohtuullisen ajan, jos hän edelleenkin hakee työtä ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä.(ulkomaalaislaki 158 §)
 • Puolan kansalaiset eivät tarvitse oleskelu- tai työlupaa Suomeen. Jos Puolan kansalainen aikoo jäädä maahan 3 kuukauden jälkeen on hän velvollinen rekisteröitymään paikallispoliisissa (rekisteröityminen on maksullinen).
 • Lisätietoja ulkomaalaisen työntekoon liittyvistä määräyksistä löytyy työministeriön verkkosivulta ja oleskeluun liittyvät määräykset maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Sivuilta löytyvät myös tarvittavat hakulomakkeet.

Muun kuin EU-kansalaisen oleskelu Suomessa

 • Ulkomaalainen, joka ei ole EU maan kansalainen tarvitsee Suomeen edelleenkin oleskeluluvan, mikäli kyse on oleskelusta Suomessa opiskelun, työnteon tai perhesiteen perusteella.
 • Työntekoa varten tulee hakea työntekijän oleskelulupaa. Työntekijän oleskelulupaa haettaessa tulee hakijan liittää oleskelulupahakemukseensa hakemus työvoimatoimistolle työvoimatoimiston hyväksymistä varten.
 • Ulkomaalaislaissa on määritelty työt, jolloin oleskelulupaa ei tarvita ja milloin työtä voidaan tehdä viisumilla. Lisätietoja asiasta saa Suomen työministeriön sivulta.
 • Mikäli hakijan Suomessa asuva perheenjäsen on EU maan kansalainen, mutta ei Suomen kansalainen, saa hakija Suomessa poliisilaitokselta EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelulupakortin eikä hänen tarvitse anoa oleskelulupaa.
 • Mikäli ulkomaalaisen Suomessa asuva perheenjäsen ei ole Suomen eikä minkään muunkaan EU-maan kansalainen, on hakijan jätettävä oleskelulupahakemuksensa kotimaansa Suomen edustustoon, josta se toimitetaan Suomeen Maahanmuuttovirastoon, joka tekee asiasta päätöksen. Tieto päätöksestä toimitetaan edustustoon.

Alkuun

Lomakkeet

Viisumihakemus

Maahanmuuttoviraston oleskelulupahakemus

Alkuun

Maahantuloasioihin liittyvät kysymykset

Kuka ei tarvitse viisumia Suomeen?

 • EU-maiden kansalaiset, jotka voivat oleskella enintään kolme kuukautta ilman viisumia/oleskelulupaa toisessa jäsenvaltiossa.
 • Henkilö, jolla on oleskelulupa jossakin Schengen-maassa, saa ilman viisumia matkustaa muissa Schengen-alueen maissa enintään 90 päivää puolen vuoden jaksolla, eli täten myös Suomessa.
 • Schengen-viisumilla Schengen-alueelle saapunut matkailija voi liikkua alueen sisäpuolella enintään viisumiin merkityn ajan (voi olla enintään 90 päivää).

Kuka tarvitsee viisumin Suomeen?

 • Kolmannen maiden kansalaiset voivat tarvita viisumin Suomeen. Viisumivaatimukset Schengen-alueella voi tarkistaa ulkoasiainministeriön sivulta. Viisumia tulee hakea Schengen-alueen ulkopuolelta ennen alueelle saapumista.

Mitä tarvitaan viisumia haettaessa?

 • Passi, jossa vapaa, käytettävissä oleva sivu.
 • Valokuva.
 • Matkavakuutus, jonka on oltava voimassa kaikissa Schengen-maissa ja oikeuttaa vähintään 30 000 euron korvauksiin.
 • Tulee voida esittää matkaliput sekä oikeus päästä takaisin siihen maahan, johon Suomesta matkustaa.

Mitä edellytyksiä on viisumin saannille?

 • Hyväksyttävä peruste matkalle. Esim. turisti-, liike-, tai yksityismatka tai risteily.
 • Suomeen muuttaminen ei ole viisuminhaun peruste.
 • Oleskelu- ja työluvista saa lisätietoa Suomen suurlähetystön konsuliyksiköstä.

Muuttaisinko Suomeen palvelu

Maahanmuuttoviraston Muuttaisinko Suomeen Palvelu auttaa arvioimaan, tarvitsetko viisumin tai oleskeluluvan tullaksesi Suomeen sekä mitkä ovat oleskeluluvan edellytykset.


Lisätietoja

ulkomaalaisen työntekoon liittyvistä määräyksistä löytyy  työministeriön ja oleskeluun liittyvistä määräyksistä Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Alkuun

© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot