Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Apostille-todistus - Suomen suurlähetystö, Varsova : Palvelut : Apostille

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Apostille

Kun vieraan valtion asiakirja esitetään toisen maan viranomaisille (esim. rekisteröintiä varten), tulee sen oikeellisuus todentaa laillistamismenettelyllä. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen.

Jotta Puolan viranomaisen antama asiakirja (esim. syntymä-, avioliitto-, tai kuolintodistus) saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on puolalainen asiakirja ja sen virallinen käännös legalisoitava Puolassa eli alkuperäiseen asiakirjaan haetaan Apostille-todistus, joka on maksullinen.

1.helmikuuta 2018 alkaen puolalaisiin viranomaisasiakirjoihin liitettäviä Apostille-todistuksia myöntävät seuraavat kolme instituutiota:

- Puolan ulkoministeriö (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dzial Legalizacji
Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

Puhelin: +48 22 523 98 45

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

- Puolan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Mikolaja Kopernika 36/40,  Warszawa

Puhelin: +48 22 551 55 99

e-mail: drewers@mkidn.gov.pl

- Puolan kansallinen akateemisen vaihdon järjestö (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

Puhelin: +48 22 393 38 05

e-mail: apostille@nawa.gov.pl

Puolan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego) myöntää Apostille-todistuksia ainoastaan taidealojen oppilaitosten myöntämille todistuksille, diplomeille ja opintorekistereille, kun taas Puolan kansallinen akateemisen vaihdon järjestölle kuuluu apostillojen myöntäminen seuraavanlaisten asiakirjojen osalta:

- korkeakouluopintojen päättödiplomit niihin kuuluvien liitteiden kera,

- korkeakouluopintojen päättödiplomien viralliset kopiot (puol. odpisy), ml. vieraskieliset kopiot,

- jatko-opintojen päättötodistukset,

- jatko-opintoihin liittyvät diplomit sekä jatko-opintojen päättötodistusten duplikaatit,

- opintojen suorittamista koskevat todistukset,

- tohtorin tutkintoon ja habilitaatioon (väitöskirjan jälkeisen tutkintoon / habilitaatiotutkielmaan) liittyvät diplomit, sekä niiden duplikaatit ja viralliset kopiot (puol. odpisy)

Puolan kansallinen akateemisen vaihdon järjestö (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) sekä Puolan kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) tulevat suorittamaan yllä mainittujen asiakirjojen oikeaksi todistamisia, oman toimivaltansa puitteissa, siten että ne voidaan toimittaa Puolan ulkoministeriön legalisoitavaksi ja sittemmin ottaa käyttöön maissa, jotka eivät ole ratifioineet Haagin yleissopimusta (allekirjoitettu 5.10.1961).

Apostillen suomalaiseen asiakirjaan saa Suomessa maistraatista.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 6.4.2018


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot