Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Varsova : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

EU-kansalaisten ajokortit Puolassa

Suomessa ajokorttiasioita hoitaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Puolan ulkoasiainministeriön ilmoituksen mukaan 29.7.2005 astui voimaan tielain muutos. Tämän johdosta Suomen ajokortin omaavat EU-kansalaiset, jotka asuvat Puolassa, ovat vapautettuja velvollisuudesta vaihtaa ajokorttinsa puolalaiseen ajokorttiin. Kadonneen ajokortin tilalle tarvitaan ote ajokortista.

Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen (suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä) maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin littyvät tiedot. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Trafin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten.

Jos henkilö tarvitsee ajokorttiotteen Suomesta leimattuna ja allekirjoitettuna, esimerkiksi ulkomaan viranomaisia varten, tilataan ajokorttiote Suomi.fi -sivustolla olevalla tulostettavalla lomakkeella. Leimattu ja allekirjoitettu ajokorttiote postitetaan asiakkaan ilmoittamaan kotiosoitteeseen ja siitä peritään Trafin hinnaston mukaiset toimitus- sekä kopiointikulut.

Lisätietoja:

Trafi

Poliisin lupapalvelut

Ajokorttiote

Alkuun

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Varusmies- tai siviilipalvelus suoritetaan 18-29 -vuotiaana. Myös naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-marraskuussa ja ne koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta. Kutsuntavelvollisen tulee huolehtia osoite-ja kansalaisuustiedon päivittämisestä Suomen väestörekisteriin, sillä jokaiselle kutsuntavelvolliselle lähetetään kirje ja tietopaketti kutsuntatilaisuuksien ajasta ja paikasta voimassa olevaan kotiosoitteeseen.Kutsuntatilaisuudesta poisjäänti ilman laillista estettä on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Luvan poisjääntiin tai lykkäykseen voi antaa vain Puolustusvoimien aluetoimisto. Kutsuntavelvoitteen voi hoitaa joko suoraan Puolustusvoimien aluetoimistoon tai Suomen suurlähetystön kautta.

Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut 1.1.2008. Kaksoiskansalaiset voidaan vapauttaa asevelvollisuudesta. Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa.  Aluetoimisto lähettää tätä koskevan ilmoituksen niille asevelvollisille, jotka virallisen väestötietojärjestelmän mukaan täyttävät yllä olevat ehdot.

Asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (AsevL 75§). Kaksoiskansalaisen on huolehdittava, että tieto kaksoiskansalaisuudesta on merkitty Suomen väestörekisteriin. Tiedon voi tarkistaa maistraatista.

Myös asevelvollisuusasioiden hoidon vuoksi on tärkeää, että osoitetiedot ilmoitetaan Suomen viranomaisille aina kun osoite ulkomailla vaihtuu.

Lisätietoja:

Alkuun

Autoilu

Puolan tieturvallisuusneuvosto kertoo englanninkielisellä sivustollaan Puolan tiekulttuurista. Tietopaketti sisältää tärkeää tietoa, joka on tarpeen Puolaan matkustavalle autoilijalle.

Tiemaksut via Baltialla

Liettua

Liettuassa peritään tieliikennemaksuja tietyillä tieosuuksilla (Lithuanian roads A1–A18 by buses, heavy vehicles (N1–N3) Maksuista on selkeät tiedotteet Liettuan rajoilla.
Liettuan liikenneministeriön tiedotteen mukaan maksu peritään vain ammattimaiselta liikenteeltä.  Autolla liikkuvien on kuitenkin oltava tarkkana siitä mihin kategoriaan auto kuuluu. On olemassa ns. pienikokoisia pakettiautoja ( kategoria N 1), jotka pienestä koostaan huolimatta katsotaan rahtiautoiksi ja niistä peritään tiemaksu.

Lisätietoja Liettuan liikenneministeriön sivuilta

Puola

Puolassa on tiemaksu, joka koskee yli 3,5 tonnia painavia ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä sekä yli 9-paikkaisia busseja. Autoilijan on syytä selvittää tiemaksun tarpeellisuus raja-asemalle saapuessaan. Puolassa on käytössä sähköinen tiemaksujärjestelmä, josta saa lisätietoja osoitteesta www.viatoll.pl/en. Tiemaksuja varten ajoneuvo on rekisteröitävä yhteystoimistossa tai jakelupisteessä tai etukäteen internet-sivujen kautta. Ajoneuvoon on hankittava viaBOX-laite, jonka saa jakelupisteestä panttimaksua vastaan.  Moottoritiet ovat kaikille maksullisia, mutta alle 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen maksut maksetaan kassalla moottoritielle tultaessa. Edustuston saamien tietojen mukaan maksamattomista tiemaksuista on jouduttu maksamaan lähes tuhannen euron sakkoja.

Nastarenkaiden käyttö on Puolassa kielletty,  talvirenkaita kehotetaan käyttämään.  Jäisillä talviteillä kettinkien käyttö renkaissa on hyväksytty.

Alkuun 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat sairaanhoitoa, jos sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan. Pääset hoitoon myös, jos pitkäaikaissairautesi vaatii sitä. Kortilla saat myös raskauteen tai synnytykseen tarvitsemaasi hoitoa.

Kortilla sinun tulisi EU-lainsäädännön mukaan saada sairaanhoitoa samalla hinnalla ja samalla tavalla kuin maassa tai matkakohteessasi asuvien henkilöiden. Nimensä mukaisesti kortti käy EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ja ne, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, kuten ulkomailla asuvat eläkeläiset.

Lisätietoja: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Alkuun

Henkilökortti

Suomen kansalaisen henkilökortti

Henkilökortin myöntää hakemuksesta poliisi. Ajankohtaista tietoa henkilökortin käytöstä ja hakemisesta löytyy poliisin verkkosivuilta.

 • Puolassa kadonneesta kortista tulee tehdä ilmoitus Puolan paikallispoliisille. Kadonneeksi tai anastetuksi ilmoitettua henkilökorttia ei voi käyttää matkustusasiakirjana sen löydyttyä, ennen kuin kortin omistaja on esittänyt kortin poliisille ja ilmoittanut sen löytymisestä.

Henkilökortti matkustusasiakirjana

Henkilökorttia voidaan käyttää myös matkustusasiakirjana EU-maissa passin sijasta. Ajankohtaiset tiedot henkilökortista matkustusasiakirjana löytyvät poliisin verkkosivuilta.

 • Poikkeuksia ovat ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti ja väliaikainen henkilökortti.
 • Myöskään ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana. Pohjoismaissa ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys ja kansalaisuus on voitava pyydettäessä osoittamaan.

Alkuun

Henkilöllisyyden osoittaminen

Kuinka suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä matkustaessaan ulkomaille?

 • Suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä joko passilla tai EU-maihin (ml. uudet jäsenmaat sekä Sveitsi, San Marino, Monaco, Liechtenstein) matkustaessa voi passin asemesta käyttää matkustusasiakirjana myös 1.3.1999 käyttöön otettua uudenmallista valokuvalla vastustettua suomalaista henkilökorttia.

Tarkemmat tiedot saa ulkoasiainministeriön kotisivuilta; Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat.

Kuinka lapset voivat osoittaa henkilöllisyytensä Suomeen mennessään?

 • Kaikkien tulee voida osoittaa henkilöllisyytensä joko passilla tai henkilökortilla.
 • Myös alaikäisillä tulee olla ulkomaille matkustettaessa henkilöllisyystodistus tai passi.

Milloin henkilökortti riittää ulkomaille matkustettaessa?

 • Pohjoismaiden kansalainen voi ilman passia matkustaa Pohjoismaiden sisällä, mukana tulee kuitenkin olla kuvallinen henkilökortti. Schengen-alueen sisäpuolella ei ole rajatarkastuksia, mukana tulee kuitenkin olla hyväksyttävä matkustusasiakirja (passi tai suomalaisia koskien 1.3.1999 jälkeen myönnetty suomalainen henkilökortti).

Alkuun

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

 • Suomessa asuvia henkilöitä koskevat osoitetiedustelut voi tehdä suoraan Helsingin maistraatille tai ko. henkilön kotipaikkakunnan maistraatille, jos se on tiedossa.
 • Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot Suomesta soitettaessa ovat:
  virkatodistustilaukset puh. +358 100 4395
  osoitepalvelu puh. +358 600 01000
  sukuselvitykset puh. +358 108 09898

Maistraattien yhteystiedot:
Helsingin maistraatti
Albertinkatu 25
PL 309
00181 Helsinki
puh. +358 9 695 441

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Puolasta

 • Puolassa asuvien tai asuneiden osoite- ja virkatodistustiedustelut tulee pyytää kirjallisesti asiaankuuluvan lomakkeen avulla. Hakemuslomake löytyy sivulta www.cpd.msw.gov.pl kohdasta "Udostepnianie danych" (suom. Tietojen välitys). Lomake tulee täyttää puolaksi, sillä Puolan perustuslaillisten valtionelinten virallinen kieli on puola.
 • PESEL-rekisteristä (PESEL= Puolan henkilötunnusta vastaava tunnus) voidaan välittää tietoja:
  • Henkilöille ja yksiköille, jotka todistavat että heillä on faktinen intressi tietojen saamiseen, edellyttäen että henkilöt, joita tiedot koskevat antavat siihen luvan.

  • Henkilöille ja yksiköille, jotka todistavat että heillä on oikeudellinen intressi tietojen saamiseen. Oikeudellinen intressi tulee osoittaa auktorisoidun/laillistetun kääntäjän puolan kielelle kääntämien asiakirjojen avulla.

 • Tietojen välittämisestä peritään 31 Puolan zlotyn (31,00 PLN) suuruinen maksu jokaista haettua henkilöä kohti. Yllämainittu maksu tehdään Centrum Personalizacji Dokumentów'n pankkitilille.

Vastaanottajan tiedot: Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

Pankin nimi: NBP O/O

Swift Code: NBPLPLPW Warszawa

Tilinumero: PL24 1010 1010 0030 3022 3100 0000

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää alkuperäinen (tai selkeä kopio) todistus suoritetusta tilinsiirrosta.

Lähde: Puolan sisäasiainministeriö

Alkuun

Henkilötietojen rekisteröinti kriisitilanteita varten

Suosittelelemme, että Puolassa asuvat Suomen kansalaiset ilmoittaisivat henkilötietonsa meille tekemällä matkustusilmoituksen. Se tarkoittaa yhteystietojen antamista ulkoministeriölle, jotta edustusto saa sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa. Myös maassa väliaikaisesti oleskelevia kehotetaan ilmoittamaan yhteys- ja matkatietonsa. Tietojen antaminen on vapaaehtoista, niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.

Henkilötietojen ilmoittaminen edustustolle muita kuin kriisitilanteita varten käy parhaiten lähettämällä sähköpostin osoitteeseen sanomat.var@formin.fi. Muistathan myös päivittää tietojasi sekä ilmoittaa kun muutat pois Puolasta, kiitos.

Kriisitilanteen sattuessa suurlähetystö julkaisee tiedotteita verkkosivullaan ja Facebook-sivullaan.

Alkuun

Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelu ja eläkeasiat

Kansaneläkelaitoksen ulkomaanyksikkö neuvoo mm. seuraavissa asioissa:

 • Eläkepäätösten selvennykset
 • Eläkkeiden tarkistaminen ( mm. muutokset eläketuloissa, perhesuhteissa)
 • Eläkkeet ja Suomeen muutto
 • Työkyvyttömyyseläkkeet (ennenaikaiseläkkeet)
 • Kansaneläkkeen verotus
 • Valitusasiat
 • Työeläkkeet
 • Sairasvakuutuslain mukaiset korvaukset
 • Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen
 • Muut etuudet

Kelan Ulkomaan yksiköllä on kaksi palvelunumeroa, joissa vastataan maanantaista perjantaihin klo 9-16 (Suomen aikaa).

 • +358 20 634 2550  eläkeasiat
 • +358 20 634 2650 vakuuttaminen ja etuudet


Tämän lisäksi asiakkaita palvelee yleisluontoisissa asioissa sähköpostitse:
inter.helsinki@kela.fi

Postiosoite:
Kela / Ulkomaan yksikkö
PL 72
00381 Helsinki
Finland

 Fax: +358 20 434 2502

Lisätietoa eläkeasioista Puolassa ja Suomessa

 • Eläketurvakeskus
  Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.
  Suomessa työeläkelakien mukainen vanhuuseläkeikä muuttui vuoden 2005 alusta joustavaksi, eläkkeelle voi nyt jäädä vapaasti 63–68 ikävuoden välillä. Eläkettä täytyy aina hakea ja ajoituksessa tulee olla tarkkana, sillä työeläkettä voidaan maksaa takautuvasti ainoastaan kolmen kuukauden ajalta. Ulkomailla asuvan tulee tehdä työeläkeotepyyntö  kirjallisesti.
  - Pyyntö voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä pitää olla allekirjoituksesi, asumisosoitteesi Puolassa ja suomalainen henkilötunnuksesi. Pyyntö lähetetään osoitteeseen 00065 Eläketurvakeskus, Finland, tai faksilla numeroon +358 10 751 2595.
 • Kuntien eläkevakuutus
  Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta.
 • Valtiokonttori
  Valtiokonttorin Eläkepalvelut toimii valtion työeläkelaitoksena, joka vastaa valtion varoista hoidettavan eläketurvan toimeenpanosta. Se myöntää ja maksaa työhön perustuvat eläkkeet ja perhe-eläkkeet.
 • EUlisses
  EUlisses on monikielinen sosiaaliturva-alan verkkoportaali. Sivustolta pääsee helposti EU:n ja eri jäsenvaltioiden tietolähteisiin, jotka koskevat sosiaaliturvaa ja Euroopassa maasta toiseen liikkuvien kansalaisten velvoitteita.
 • Puolan eläkelaitos Zus (PL)

Alkuun

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: www.kansalaisneuvonta.fi

Kuolemantapaukset

Suurlähetystön saadessa tiedon Suomen kansalaisen kuolemasta toimialueellaan ilmoitetaan tieto välittömästi ulkoasiainministeriön kansalaispalveluyksikköön. Poliisin toimesta välitetään tieto kuolemantapauksesta henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiselle Suomessa mikäli vainajan lähiomainen ei ole matkalla tai asu edustuston toimipiirin alueella.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat vainajan kotiuttamisesta Suomeen tai hautauksesta Puolassa. Suurlähetystö voi auttaa tarvittaessa kotiuttamiseen, hautaamiseen tai tuhkaamiseen liittyvissä toimissa lähiomaisten toiveiden mukaisesti, kuitenkin vasta sitten kun maksuihin liittyvät kysymykset on selvitetty ja hautaustoimiston valinta suoritettu. Mikäli vainajalla ei ole vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista vainajan kotiuttamisesta tai muista aiheutuneista kuluista.

Arkkukotiutus Suomeen

Arkkukotiutusta varten omaiset voivat kääntyä Puolassa toimivien hautaustoimistojen puoleen. Arkkukotiutuksen järjestämiseksi tarvitaan kuolintodistus, vainajan passi ja tarvittaessa rajatodistus Suomen ja Puolan viranomaisia varten. Kotiutusta hoitavat hautaustoimistot yleensä hankkivat tarvittavat asiakirjat.

Uurnakotiutus

Toimitettaessa tai vietäessä uurna Suomeen tarvitaan kuolintodistus ja todistus tuhkauksesta, jonka saa paikallisista krematorioista tai hautaustoimistoista.Tuhkauurnan voi kuljettaa lentoteitse Suomeen joko käsimatkatavarana tai rahtina sopimalla kuljetuksesta lentoyhtiön kanssa. Tuhkauurnaa ei voi lähettää postitse tai kaupallisen kuriiripostin (DHL, Fedex) välityksellä. Lentoyhtiölle tulee esittää seuraavat asiakirjat: kuolintodistus (Apostille-todistettu), tuhkautustodistus ja mahdollinen ruumiinavauspöytäkirja.

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida vainajan ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perunkirjoitus on pidettävä Suomessa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Pidennystä perunkirjoituksen toimitusaikaan voi anoa Suomen veroviranomaiselta.

Lisätietoa: Maistraattien sukuselvityspalvelu,
puh. +358 10 809 898

Suurlähetystö pyytää kuolemantapauksissa ottamaan välittömästi  yhteyttä joko suurlähetystöön puh. +48 022 598 9500 tai Suomen ulkoasiainministeriön konsulipäivystykseen puh. +358 9 1605 5551.

Alkuun

 Lemmikkieläinten tuonti Suomeen

Tietoa lemmikkieläinten maahantuonnista saa Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosastolta ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. +358 9 16001
Fax  +358 9 160 54202
Ministeriön kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.mmm@mmm.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto  Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki
neuvontapuhelin lemmikkieläinten tuojille ja viejille puh. +358 20 690 991, puh. +358 20 77 2003
sähköpostitse: ehyt@evira.fi

Mitä säädetään lemmikkien tuonnista Suomeen?

3.7.2004 voimaan astunut laki säätelee koirien, kissojen ja frettien maahantuontia Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken. Lemmikkieläinten tuontivaatimuksiin liittyviin kysymyksiin vastaa Evira neuvontapuhelin.

Lue lisää lemmikkieläinten tuonnista Suomeen Eviran verkkosivuilta.

Lemmikkieläinten tuonti Puolasta Suomeen

 • Voimassaoleva uudenmallinen lemmikkieläinpassi, tai eläinlääkärin todistus, jossa maininta voimassaolevasta rabies-rokotteesta ml. rokotteen nimi. Rokote ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Vanhanmallinen kansainvälinen rokotuskortti on voimassa Suomessa niin pitkään kuin siihen merkitty rabies-rokote on voimassa.
 • Voimassaoleva Suomen viranomaisten vaatima heisimatolääkitys tai maininta lääkityksestä lemmikkieläinpassissa.
 • Eläimen on oltava tunnistemerkitty joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. Tatuointi hyväksytään tunnisteena vuoteen 2007 saakka.
 • Jos eläin lähetetään Suomeen ilman mukana seuraavaa matkustajaa, on eläimen tuonnissa noudatettava kaupallisen tuonnin ehtoja.

Lemmikkieläinten tuonti Suomesta Puolaan

 • Lemmikkieläinten tuontiehdot on yhtenäistetty Euroopan Unionin alueella 03.07.2004 alkaen, jolloin ryhdyttiin soveltamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 998/2003. Samaan aikaan EU-maissa otettiin käyttöön ns. lemmikkieläinpassi.

Lisätietoja ja ohjeita lemmikkieläinten tuonnista Puolaan:
 
Puolan Suomen suurlähetystö
Armas Lindgrenintie 21
00570 HELSINKI Kulosaari
Puh. +358 9  618280
Fax:  +358 9  6847477
sähköpostiosoite: amb.poland@helsinki.inet.fi  
Puolan Maatalousministeriön General Veterinary Inspectorate sivuilta.

Alkuun

Lomakkeet

Julkishallinnon lomakkeita ja asiointipalveluja on saatavilla Suomi-fi-palvelun Asiointi ja lomakkeet -osiosta.

Alkuun

Löytötavarat

Lähetystöön palautetut passit, henkilökortit, ajokortit, ja muut viralliset asiakirjat toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle Suomeen. Ei-viralliset asiakirjat kuten pankkikortit, lompakot, tai muuta omaisuutta voidaan lähettää suoraan omistajalle vastaanottajan kustannuksella, jos yhteystiedot ovat tiedossa.

Alkuun

Matkustajavakuutus

Matkailijan kannattaa ennen matkalle lähtöä ottaa matkustajavakuutus, joka korvaa sairaanhoito- ja lääkekulut matkan aikana sekä vakavan sairastumisen sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen.

Myös Kelalta haettava eurooppalainen sairaanhoitokortti kannattaa ottaa matkalle mukaan. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus lääketieteellisistä syistä välttämättömän hoidon saamiseen oleskeltaessa tilapäisesti Puolassa.
Kela, eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Sairastumisen aiheuttamasta matkan keskeytymisestä ja kotiuttamisesta aiheutuvat kulut korvaa vain matkustajavakuutus.

 Lisätietoja matkustajavakuutuksista voi saada vakuutusyhtiöiltä Suomesta.

Alkuun


Muutto

Työministeriö on julkaissut "Suomeen muuttajan oppaan," joka löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työministeriön sivuilta.

Lisätietoa:

Alkuun

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen ja muista tullikäytännöistä saa lisätietoja Suomen tullista.

Lisätietoa:
Tulli
Puh. +358 20 391 100

Alkuun

Notaaripalvelut

Suomen suurlähetystössä Varsovassa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä mm. seuraavasti:

 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • jäljennöksen oikeaksi todistaminen alkuperäisestä asiakirjasta
 • elossaolotodistus

Lisäksi suurlähetystöllä on mahdollisuus suorittaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä kuten isyyden tunnustamisen vastaanottaminen.

Toimitusmaksu

Julkisen notaarin tehtävistä ulkomailla perittävä toimitusmaksu on palveluhinnastomme mukainen.

Alkuun

Muuttoilmoituksesta on hyötyä

 • Ajantasainen osoite ulkomailla takaa sen, että voidaan toimittaa tieto äänioikeuden käyttämisestä vaaleissa ja tieto asevelvollisuudesta.
 • Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla, on myös passin saaminen nopeampaa.
 • Osoitteen ajan tasalla pitäminen palvelee myös niitä, jotka ovat vaarassa menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana. Maistraatin tiedote 18–22-vuotiaille kansalaisuuden säilyttämisestä saavuttaa henkilön vain, jos hän on itse huolehtinut ajantasaisen osoitteensa ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään.
 • Väestötietojärjestelmästä uudet osoitetiedot välittyvät automaattisesti myös viranomaisille kuten seurakunnille, ajoneuvohallintoon, Kelaan sekä puolustusvoimille, mikä takaa sen että henkilö voidaan häntä koskevissa asioissa helposti ja nopeasti tavoittaa.

Alkuun

Puolan kansalaisen matkustusasiakirjat

Matkustusasiakirjana käy passin lisäksi myös henkilökortti (osobisty), joka myönnetään ainoastaan Puolan kansalaisille.

Puolan kansalaisen matkustusasiakirjat

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat

Matkustusasiakirjoja ovat passi ja henkilökortti. Joihinkin maihin Suomen kansalaisilta vaaditaan passin lisäksi viisumi.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön verkkosivuilta.

Alkuun

Schengen

Schengen maat

 • EU:n jäsenmaat Alankomaat (Hollanti), Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 • Lisäksi EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat Norja ja Islanti, jotka ovat tehneet yhteistyösopimuksen EU:n neuvoston kanssa.
 • Iso-Britanniaa ja Irlanti eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Schengen-alue

Kun maa kuuluu Schengen-alueeseen, tarkoittaa se kansalaisilleen lähinnä sitä, että rajatarkastukset poistuivat jäsenmaiden välisiltä sisärajoilta. Vaikka rajatarkastuksia ei sisärajoilla ole, tulee matkustajilla, myös kolmansien maiden kansalaisilla olla mukanaan hyväksytty matkustusasiakirja liikuttaessa Schengen-alueella.
Myös kuljetusyhtiöt ja majoitusliikkeet voivat vaatia matkustusasiakirjaa henkilöllisyyden ja kansalaisuuden varmistamiseksi.

Viisumivelvollisten kolmansien maiden kansalaiset, joilla on Schengen-viisumi, voivat liikkua Schengen-alueella viisumin voimassaolon ajan. Poikkeuksena D-viisumi, joka on alueellisesti rajattu. Schengen-valtioiden myöntämät oleskeluluvat oikeuttavat liikkumiseen muiden jäsenmaiden alueella enintään kolmen kuukauden ajan.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön palvelut osiossa;
Liikkuminen EU/Schengen-alueella

Alkuun

Tulkit ja kielenkääntäjät

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.
Meritullinkatu 33 A, 00170 Helsinki
Puh. +358-9-445 927

Lista Puolassa toimivista tulkeista ja kääntäjistä (Suomi-Puola-Suomi)

Alkuun

Työnteko Suomessa

Tietoa Suomen työelämän säännöistä löytyy Suomen työministeriön sivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Ulkomaalaisen työnteko Suomessa
Katso myös kohta Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelu ja eläkkeet.

Kelalla  ja Verohallinnolla on yhteinen palvelupisteen In To Finland Suomeen tuleville työntekijöille. In To neuvoo ja ohjaa pääkaupunkiseudulle muuttavia ulkomaalaisia alkuvaiheen kysymyksissä, joita Suomeen tulo herättää.

Työntekijöiden lisäksi In To Finland -sivusto palvelee Suomen sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä Suomeen tulevia työnhakijoita, yrittäjiä ja opiskelijoita sekä ulkomaista työvoimaa palkkaavia ja välittäviä yrityksiä. Suomen sosiaaliturvasta ja verotuksesta voi tiedustella myös sähköpostitse osoitteesta info@intofinland.fi.

Alkuun

Suomi ei jatka työvoiman liikkuvuuden siirtymäaikoja

Suomi luopui Euroopan unionin uusia jäsenmaita koskevista työvoiman liikkuvuuden siirtymäajoista. Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian työntekijöiden työlupia koskevat rajoitukset päättyivät.
EU:n uusista jäsenmaista Kyprokseen ja Maltaan ei ole sovellettu siirtymäaikoja. Bulgarian ja Romanian kansalaisiin ei sovelleta siirtymäkausia.

Lisätietoja Työministeriöstä puh. +358 10 60 48020.

Alkuun

Vaalit ja ennakkoäänestys

Suomessa järjestettävien vaalien ennakkoäänestyksistä Puolassa vastaa Suomen suurlähetystö. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ulkomailla ennalta määrätyissä ennakkoäänestyspaikoissa, joiden osoitteet ja aukioloajat julkaistaan vaalien lähestyessä ulkoasiainministeriön ja oikeusministeriön verkkosivuilla.

Osoitteenmuutokset eivät välity automaattisesti Suomen viranomaisille, joten niistä on tärkeää tehdä muuttoilmoitus Suomeen. Tämä takaa äänestysilmoituksen ja muun viranomaispostin perille tulon myös ulkomailla.

Katso kohta: Väestörekisteriasiat - muuttoilmoitus ja henkilötietojen rekisteröinti

Lisätietoja vaaleista löytyy Oikeusministeriön verkkosivuilta vaalit 

 Alkuun

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttuu:
Vuodesta 2006 alkaen verotus on sama kuin Suomessa asuvilla.

Ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä alettiin lainmuutoksen vuoksi verottaa samalla tavalla kuin Suomessa asuvien eläkkeitä. Vuodesta 2006 alkaen veroprosentti, vähennykset ja veroilmoitusmenettely ovat samat kuin Suomessa asuvilla.  Tarvittaessa lisätietoja uudistuksesta saa verohallinnon neuvontanumerosta +358 10 320 460

Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358 20 466 016
perintö- ja lahjaverotus +358 20 466 015
veroneuvonta ruotsiksi +358 20 466 040

 Alkuun

© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot