Pomiń intro
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Najczęstsze pytania - Ambasada Finlandii, Warszawa : Sprawy konsularne : Najczęstsze pytania

AMBASADA FINLANDII, Warszawa

Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 598 9500
Faks +48 22 621 3442
E-mail: sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  | 
Normalna czcionkaWiększa czcionka
 

Najczęstsze pytania

Emigrujesz do Finlandii?

Dodatkowe informacje:

Do początku strony

Instytucje pomocy społecznej w Finlandii

Więcej informacji:

Do początku strony

Obywatelstwo Fińskie

Świadczona przez Urząd Emigracyjny (Maahanmuuttovirasto) usługa pomaga oszacować, na ile spełniasz wymogi otrzymania obywatelstwa i czy warto zastanowić się nad jego zdobyciem.

Do początku strony

Praca w Finlandii

Przepisy dotyczące świadczenia pracy na terenie Finlandii można znaleźć w języku angielskim, szwedzkim i fińskim w zakładce Praca w Finlandii dla obcokrajowców.

Informacje dotyczące przepisów związanych ze świadczeniem pracy na terenie Finlandii znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy Republiki Finlandii w języku fińskim, szwedzkim i angielskim Foreigners working in Finland.

Do początku strony

Prawo jazdy

Na obszarze Unii Europejskiej dokument prawa jazdy uzyskać można w kraju zamieszkania.

Osoba obywatelstwa fińskiego zamieszkująca na terenie Polski, w przypadku zaginięcia bądź kradzieży prawa jazdy, może odebrać nowe w Urzędzie Miejskim w
gminie zamieszkania. W celu otrzymania nowego prawa jazdy należy przedstawić dokument aktualny bądź jego odpis, który uzyskać można w krajowym rejestrze drogowym w Finlandii. Urząd Administracji Drogowej (Ajoneuvohallintokeskus - AKE).

Do początku strony

Przewóz zwierząt domowych do Finlandii

Regulacje prawne przewozu zwierząt do Finlandii

 • 3.7.2004 weszło w życie prawo regulujące przewóz psów, kotów oraz fretek pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
 • Niezbędne dokumenty: ważny paszport zwierzęcia w zaktualizowanej wesji lub świadectwo weterynaryjne (formulaz w wersji fińskiej i angielskiej) z wpisem o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie łącznie z nazwą szczepionki. Szczepionka nie może być starsza niż rok. Karta szczepień w starej wersji zachowuje ważność w Finlandii tak dlugo, jak ważne jest zaznaczone na niej szczepienie przeciw wściekliźnie.
 • Ważna kuracja przeciwko tasiemcowi wymagana przez władze fińskie bądź wpis o takim leczeniu w paszporcie zwierzęcia.
 • Zwierzę powinno być oznakowane za pomocą mikroczipa lub tatuażu. Znakowanie tatuażem akceptowane jest do 2007r.
 • Jeśli zwierzę wjeżdża do kraju bez opiekuna, przewóz odbywa się zgodnie z warunkami przewozu handlowego.

Dodatkowe informacje na stronach Główny Inspektorat Weterynarii.
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 022 623 20 89, fax. 022 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl

Ambasada Rzecypospolitej Polskiej w Helsinkach
Armas Lindgrenintie 21
00570 HELSINKI
Tel. +358 9 618280
Faks: +358 9 6847477
amb.poland@helsinki.inet.fi

Do początku strony

Pytania dotyczące wiz

Kto nie potrzebuje wiz do Finlandii?

 • Obywatele państw UE, którzy mogą przebywać na terenie drugiego państwa UE bez pozwolenia maksymalnie trzy miesiące.
 • Osoba posiadająca pozwolenie na pobyt w jednym z krajów obszaru Schengen, może podróżować bez wizy po innych krajach obszaru Schengen co najwyżej 90 dni w przeciągu pół roku.
 • Podróżny, który przybył na teren obszaru Schengen na podstawie wizy ważnej na kraje obszaru Schengen może poruszać się po tym obszarze do dnia wyznaczającego koniec ważności przyznanej wizy (maksymalnie 90 dni).

Jakie są dokumenty niezbędne do otrzymania wizy?

 • Ważny paszport, w którym jest wolna strona zdjęcie ubezpieczenie na podróż ważne na terenie wszystkich krajów obszaru Schengen na kwotę co najmniej 30 000 EUR bilety na podróż oraz prawo powrotu do kraju, z którego podróżny przybywa na teren Finlandii.

Jakie są warunki otrzymania wizy?

 • Rzeczowe uargumentowanie wniosku o wizę takie jak np. podróż w celach turystycznych, podróż biznesowa.
 • Zamiaru zamieszkania na stałe w Finlandii nie uznaje się za argument właściwy w sprawach dotyczących otrzymania wizy lub pozwolenia, informacji na temat pozwolenia na pobyt oraz na pracę udziela Wydział Konsularny Ambasady Finlandii.

Do początku strony

Pytania dotyczące obywatelstwa

Jak określa się obywatelstwo dziecka?

 • Dziecko matki, która posiada obywatelstwo fińskie natychmiast po urodzeniu otrzymuje obywatelstwo fińskie (dotyczy dzieci urodzonych po 1.9.1984).
 • Dziecko, ktorego ojciec jest obywatelem Finlandii może uzyskać obywatelstwo fińskie na podstawie prawnej lub na podstawie zgłoszenia (dziecko pozamałżeńskie).
 • Dziecko może mieć podwójne obywatelstwo, jeżeli będący w związku małżeńskim rodzice posiadają różne obywatelstwa; w takim przypadku należy sprawdzić czy prawodawstwo drugiego państwa dopuszcza możliwość podwójnego obywatelstwa; informację tego typu można uzyskać np. w placówce dyplomatycznej danego państwa; w niektórych państwach, jak np. w Stanach Zjednoczonych obowiązuje prawo ziemi, co znacza, że obywtelstwo uzyskuje się na podstawie miejsca urodzenia.

W jaki sposób dorosły obywatel może otrzymać podwójne obywatelstwo?

 • Zarówno polskie jak i fińskie prawodawstwo dopuszcza możłiwość posiadania podwójnego obywatelstwa; obywatel Finlandii, który na podstawie zgłoszenia zdobył obywatelstwo polskie zachowuje obywatelstwo fińskie, jeżeli otrzymał obywatelstwo polskie po wejściu w życie nowej ustawy dotyczącej obywatelstwa tj. po 1.6.2003.

Jakiego kraju paszport będzie posiadała osoba mająca podwójne obywatelstwo?

 • Osoba posiadająca podwójne obywatelstwo może posiadać dwa paszporty, jednak dla uniknięcia problemów zaleca się aby w trakcie podróży używano jednego paszportu.

Skąd otrzymam więcej informacji na temat obywatelstwa?

 • Więcej informacji można uzyskać w Ambasadzie Finlandii tel. +22 598 9500 lub na stronach internetowych Urzędu Emigracyjnego (strona w języku fińskim, angielskim i szwedzkim).

Do początku strony

Rejestracja danych osobowych w fińskim rejestrze ludności

Rejestracji obywatela Finlandii urodzonego na terenie Polski oraz rejestracji zawarcia związku małżeńskiego na terenie Polski w fińskim rejestrze ludności można dokonać za pośrednictwem Ambasady Finlandii w Warszawie dostarczając następujące dokumenty:

 • Wydane przez polskie władze wielojęzyczne zaświadczenie (Akt urodzenia, Akt zawarcia małżeństwa) zaopatrzone w poświadczenie apostille. Jeżeli uzyskanie wielojęzycznego zaświadczenia nie jest możliwe, żaświadczenie takie powinno być przetłumaczone na język fiński, szwedzki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
 • Kopie paszportów lub dowodów tożsamości.
 • Wypełniony formularz Centralnego rejestru ludności.

Patrz zakładka: Formularze Centralnego rejestru ludności (Väestörekisterikeskuksen lomakkeet).

Ambasada dostarczy dokumenty w celu zarejestrowania do magistratu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej.

Do początku strony

Schengen

 • Kraje członkowskie UE należące do strefy Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Holandia, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria. 
 • Na podstawie oddzielnych umów do strefy Schengen należą również Andora, Monako, San Marino, Watykan, Norwegia (bez gór wysokich) i Islandia.
 • Wielka Brytania i Irlandia nie należą do strefy Schengen.

Do początku strony

Śmierć obywatela Finlandii w Polsce

Za sprowadzenie ciała zmarłego do Finlandii lub za jego pochówek w Polsce odpowiadają krewni zmarłego. Ambasada może w razie potrzeby pomóc w innych czynnościach związanych z procedurą transportu ciała, pochówku lub kremacji. Jeżeli zmarły nie posiadał ubezpieczenia, jego krewni odpowiadają za wszysktie koszty wynikające ze sprowadzenia ciała lub z innych czynności.

Sprowadzenie ciała do Finlandii

W sprawie transportu ciała do Finlandii krewni mogą zwrócić się do działających na terenie Polski zakładów pogrzebowych. W celu dokonania transportu niezbędny jest akt zgonu, paszport zmarłego i w razie potrzeby zaświadczenie dla polskich i fińskich władz granicznych. Zakłady pogrzebowe świadczące usługi transportu ciała zazwyczaj same załatwiają niezbędną dokumentację.

Sprowadzenie prochów do Finlandii

Do transportu lub wywozu do Finlandii urny z prochami niezbędny jest akt zgonu oraz zaświadczenie o kremacji wydane przez krematorium lub zakład pogrzebowy. 

Poświadzenie APOSTILLE i tłumaczenia

Do wszystkich dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Finlandii niezbędne jest poświadczenie APOSTILLE. Poświadczenie wydawane jest przez Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, tel. 022 523 94 63 lub 022 523 91 28. Dział jest czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00.

Do dokumentów urzędowych sporządzonych w języku polskim potrzebne jest tłumaczenie na język fiński lub angielski wykonane przez tłumacza przysięgłego. 

Opis spadku

Celem wykonania opisu spadku jest ustalenie osób uprawnionych do nabycia spadku oraz określenie majątku i długów osoby zmarłej i jego małżonka do podziału spadku oraz podatku spadkowego. Opisu spadku należy dokonać w Finlandii w ciągu trzech miesięcy od dnia zgonu. O przedłużenie terminu złożenia opisu spadku można się ubiegać u władz skarbowych.

W przypadkach śmierci obywatela Finlandii na terenie Polski należy natychmiast skontaktować się z Ambasadą Finlandii tel. +48 22 598 9500 lub z dyżurnym konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii tel. +358 9 1605 5551.

Do początku strony


Studia w Finlandii

Informacja o studiach w Finlandii:

Do początku strony

System podatkowy w Finlandii

Do początku strony

Towarzystwo Polska-Finlandia

Do początku strony

Lista tłumaczy przysięgłych

 Lista tłumaczy polsko-fińskich

Do początku strony

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia emerytalne

W kwestiach związanych z ubezpieczeniem społecznym oraz świadczeniami emerytalnymi zachęcamy do zapoznania się ze stronami fińskiego odpowiednika ZUS-u tj. Kela. Strony są zredagowane w języku fińskim, szwedzkim i angielskim.

Kelan Ulkomaan yksikkö tj. wydział zajmujący sie sprawami obcokrajowców udziela informacji na następujące tematy:

 • sprawy dotyczące decyzji o przyznaniu emerytury
 • weryfikacja emerytur (min. zmiany z dochodach emerytalnych lub stosunkach rodzinnych)
 • emerytury i migracja do Finlandii
 • wcześniejsze emerytury
 • opodatkowanie świadczeń emerytalnych
 • reklamacje
 • emerytury pracownicze
 • świadczenia w oparciu o ustawę o ubezpieczeniach chorobowych
 • przynależność do fińskiego systemu ubezpieczeń społecznych
 • inne przywileje

Kelan Ulkomaan yksikkö jest do dyspozycji petentów od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-16.00 czasu fińskiego pod dwoma numerami:

+358 020 634 2550 sprawy emerytalne
+358 20 634 2650 ubezpieczenie i przywileje
Faks +358 20 434 2502
Oprócz tego możliwy jest kontakt elektroniczny: inter.helsinki@kela.fi

Adres korespondencyjny:
Kela/Ulkomaan yksikkö
PL 72
00381 Helsinki
Finland

 W sprawach dotyczących świadczenia pracy na terenie Finlandii ambasada zachęca do bezpośredniego kontaktowania się z wyżej wymienioną instytucją, którą jest otwarta na dialog z petentami i traktuje każdą sprawę indywidualnie.

W bardziej skomplikowanych przypadkach wymagających interwencji urzędnika sugerujemy kontakt z Działem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Helsinkach: Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki, Finland
tel: +358 9 618 280
faks:+358 9 684 74 77
amb.poland@helsinki.inet.fi.

Zachęcamy również do lektury informacji zawartych na stronach Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach zawierającyh wiele wskazówek i uwag, które mogą być przydatne dla obywateli Polski świadczących pracę na terenie Finlandii.

Dodatkowe informacje dotyczące świadczeń społecznych można znaleźć na następujących stronach:

 • Kela
  Strony dotyczące fińskiego systemu emerytalnego.
 • ZUS
  Strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Eläketurvakeskus
  Strony instytucji zajmującej się ubezpieczeniami społecznymi dla wolnych         zawodów.
 • Kuntien eläkevakuutus
  Strona instytucji zajmującej się emeryturami dla pracowników organizacji samorządowych.

Do początku strony

Urzędy udostępniające dane osobowe i rodzinne

Uzyskiwanie danych osobowych oraz dokumentów urzędowych z Finlandii

Dane osobowe dotyczące osób zamieszkujących na terenie Finlandii można uzyskać w Urzędzie Miasta Helsinki lub w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania tej osoby, o ile jest ono znane.

Płatne linie informacyjne fińskiego Centralnego Rejestru Ludności (połączenia z Finlandii):
Maistraatti zaświadczenia tel. +358 100 4395
Maistraatti dane adresowe tel. +358 600 01000
Maistraatti dane rodzinne tel. +358 108 09898

Kontakt z urzędami miejskimi:
Helsingin maistraatti
Albertinkatu 25
PL 309
00181 Helsinki, Finland 
tel. +358 9 695 441
www.maistraatti.fi

Uzyskiwanie danych adresowych oraz zaświadczeń w Polsce

Wniosek o udostępnienie danych adresowych oraz zaświadczeń dotyczących obywateli Finlandii mieszkających na terenie Polski należy przedstawić w formie pisemnej w Departamencie Prawnym fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ulkoministeriön Kansalaispalvelut,
adres: PL 415, 00023 Valtioneuvosto,  Finland
tel.+358 9 160 05.

Źródłem zasilania rejestru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn.zm.) prowadzonych przez Wydziały Spraw Obywatelskich w urzędach gminy.

Wydział Udostępniania Informacji CBA – wyspecjalizowana komórka Departamentu Rejestrów Państwowych MSWiA zajmuje się udzielaniem informacji ze zbioru PESEL i Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych.

Adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Centralne Biuro Adresowe – część Wydziału Udostępniania Informacji zajmująca się udzielaniem informacji adresowych ze zbioru PESEL. Udostępnia ono dane adresowe miejsca zameldowania osoby na pobyt stały a także na pobyt czasowy ponad dwa miesiące, jeżeli taki pobyt ma miejsce.

Adres: ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Do początku strony

Udzielenie ślubu

Informacje dotyczące zawarcia małżeństwa poza granicami Finlandii można znaleźć na stronie Działu Zagranicznego Kościoła (Kirkon ulkoasiainosasto) w zakładce Praca za granicą (Ulkosuomalaistyö).

Zawarcie małżeństwa na terenie Ambasady Finlandii nie jest możliwe.

Informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa za granicą należy uzyskać od instytucji udzielającej ślubu.

W celu zawarcia małżeństwa poza granicami Krajów Skandynawskich obywatel Finlandii potrzebuje zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed władzami innego państwa. Mieszkający w Polsce mogą otrzymać takie zaświadczenie z magistratu lub parafii właściwych dla ostatniego miejsca zameldowania w Finlandii.

Do początku strony

Witamy w Finlandii

Informację o Finlandii można znaleźć np. na następujących stronach internetowych:

Do początku strony

Wpis do fińskiego rejestru ludności

Wpisania urodzonego na terenie Polski obywatela Finlandii lub zawartego związku małżeńskiego do fińskiego rejestru ludności można dokonać za pośrednictwem Ambasady Finlandii po przedstawieniu następujących dokumentów:

Wydane przez polskie władze wielojęzyczne zaświadczenie (Akt urodzenia, Akt zawarcia małżeństwa) opatrzone poświadczeniem Apostille. Jeżeli uzyskanie wielojęzycznego zaświadczenia nie jest możliwe, należy dokonać jego tłumaczenia u tłumacza przysięgłego na język fiński, szwedzki lub angielski.

 • Kopie paszportów lub dowodów tożsamości.
 • Ambasada dostarczy dokumenty w celu zarejestrowania do magistratu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej.
 • Wypełniony formularz Centrum rejestru ludności. Patrz punkt: Formularze Centrum rejestru ludności (Väestörekisterikeskuksen lomakkeet).

Do początku strony

Wymagane dokumenty podróży

Obywatele UE podróżujący do Finlandii mogą przekraczać granicę Finlandii bez wizy na podstawie paszportu lub dowodu osobistego nowego typu.

Do początku strony

Wymogi wizowe

Wymogi wizowe na terenie krajów Schengen oraz dokumenty podróży akceptowane przez Finlandię

Application form (3 pages, 75 kB)

Do początku strony

Zasady pobytu i pracy na terytorium Finlandii przez obywateli UE

Pobyt obywatela UE na terytorium Finlandii nieprzekraczający 3 miesięcy nie wymaga rejestracji pobytu. Obywatel UE szukający pracy może pozostać w Finlandii, jeśli dalej szuka pracy i ma realną możliwość jej znalezienia. Jeśli obywatel RP zamierza zostać w Finlandii dłużej niż 3 miesiące musi zarejestrować swój pobyt na policji (koszt rejestracji 40 euro). Podstawą dłuższego pobytu mogą być studia, praca lub związki rodzinne.

Do początku strony

Zasadnicza służba wojskowa

Nowelizacja ustawy dotyczącej zasadniczej służby wojskowej z dnia 1 stycznia 2008.

Poborowy musi wysłać wypełniony formularz do organu samorządowego stosownego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli poborowy przebywa zagranicą może dostarczyć formularz oraz inne dokumenty i zaświadczenia do Ambasady Finlandii.

Więcej informacji:

Maavoimien esikunta (ztab wojsk lądowych)
PL 145, 50101 Mikkeli
Finland
Tel. +358 -(0) 299 800
e-mail: kirjaamo.maave@mil.fi

Siviilipalveluskeskus/ Lapinjärven koulutuskeskus (Centrum służby zastępczej)
Latokartanontie 97, 07800 Lapinjärvi
Finland
Tel. +358 19 530 600
email: info@sivarikeskus.fi

Zasadnicza służba wojskowa dla osób mieszkających w Polsce.

Poborowy jest zwolniony z wysyłania wniosku jeżeli posiada dwa obywatelstwa oraz jeżeli mieszkał ostatnie 7 lat poza Finlandią. W tym przypadku zostanie wezwany imiennie przez organ samorządowy.

Każdy poborowy ma prawo ubiegać się o odroczenie służby wojskowej np. z powodu nauki. Jeżeli poborowy posiada dwa obywatelstwa i mieszka na stałe w Polsce, może odwołać się od służby w Finlandii. Warunkiem odwołania jest to, że poborowy musi być zameldowany na stałe w Polsce i nie może mieć aktualnych zobowiązań w Finlandii.

Do początku strony

Zezwolenie na pobyt

Pobyt obywatela UE na terenie Polski

Obywatel Unii Europejskiej, w tym również obywatel Finlandii, ma prawo przebywać na terenie Polski przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Pobyt trwający ponad 3 miesiące trzeba zameldować w miejscu zamieszkania. Rejestracja pobytu odbywa się w języku polskim. Dokładnych informacji udzielają Wydziały Spraw Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, których dane kontaktowe można znaleźć na stronach Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więcej informacji również na stronach Urzędu ds. Cudzoziemców.

Pobyt obywatela Polski na terenie Finlandii

Obywatel Unii Europejskiej (w tym obywatel Polski) może przebywać na terenie Finlandii bez rejestrowania swojego pobytu okres nieprzekraczjący 3 miesięcy. Obywatel Unii Europejskiej ubiegający się o prace w Finlandii może przebywać w Finlandii przez dodatkowy miesiąc pod warunkiem, że będzie nadal ubiegał się o prace i ma dobre perspektywy znalezienia pracy (Ustawa o Cudzoziemcach §158). Obywatele Polski nie potrzebują pozwolenia na pobyt lub pozwolenia na prace. Jeżeli obywatel Polski ma zamiar zostać w Finlandii dłużej niż 3 miesiące ma on obowiązek rejestracji pobytu w najbliższym komisariacie policji (zarejestrowanie kosztuje 40 €).

Dodatkowe informacje oraz formularze:

Pobyt na terenie Finlandii obywatela kraju nienależącego do Unii

Obywatele trzecich krajów oraz posiadacze paszportów bezpaństwowych, którzy mieszkają na terenie Polski muszą nadal składać podanie o pobyt lub wizę.

Cudzoziemiec, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, musi ubiegać się o pozwolenie na pobyt jeżeli będzie przebywał na terenie Finlandii na podstawie nauki, pracy lub więzi rodzinnych. Osoby przyjeżdżające do pracy powinny ubiegać się o pozwolenie na pobyt pracownika. Pracownik ubiegający się o pozwolenie na pobyt powinien dołączyć do podania o pobyt również wniosek do Biura Pracy przez które wniosek musi być pozytywnie rospatrzony. Pracodawca może również złożyć podanie o pozwolenie na pobyt pracownika na komisarjacie policji lub w biurze pracy. Wszystkie złożone wnioski zostaną wysłane do Urzędu Emigracyjnego w Finlandii. Po otrzymaniu pozytywnie rozpatrzonego wniosku wnioskodawca powinien zgłosić się do ambasady Finlandii po pozwolenie w postaci naklejki, którą wkleja się do paszportu.

W ustawie o cudzoziemcach są wyszczególnione prace do których wykonywania pozwolenie na pobyt nie jest potrzebne oraz prace które można wykonywać posiadając wizę. Więcej informacji na stronach fińskiego Ministerstwa Pracy.

Pierwszy wniosek o pozwolenie na pobyt jest zazwyczaj składany w ambasadzie Finlandii znajdującej się w kraju macierzystym wnioskodawcy. Jeżeli wniosek o pozwolenie na pobyt jest składany na podstawie więzi rodzinnych i osoba mieszkająca w Finlandii jest obywatelem Finlandii, osoba ubiegająca się o pozwolenie na pobyt może sama złożyć wniosek lub może to zrobić małżonek składając wniosek na komisariacie policji. Podanie o pozwolenie na pobyt pracowinika może złożyć również pracodawca w biurze pracy, na komisarjacie policji lub w ambasadzie znajdującej się w kraju macierzystym pracownika.

Jeżeli członek rodziny wnioskodawcy mieszkający w Finlandii jest obywatelem UE, ale nie posiada obywatelstwa fińskiego, wnioskodawca może otrzymać na fińskim komisariacie policji pozwolenie na pobyt członka rodziny obywatela UE i nie będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na pobyt.

Jeżeli członek rodziny wnioskodawcy mieszkający na terenie Finlandii nie jest obywatelem Finlandii ani Unii Europejskiej, wnioskodawca musi złożyć podanie w ambasadzie znajdującej się na terenie kraju macierzystego. Ambasada przesyła wnioski do fińskiego Urzędu Emigracyjnego gdzie zostanie podjęta decyzja o pozwoleniu na pobyt. Decyzja Urzędu Emigracyjnego zostanie przesłana do ambasady Finlandii w której wnioskodawca będzie mógł odebrać pozwolenie w postaci naklejki, którą wkleja się do paszportu. Podanie o pozwolenie na pobyt może być złożone na komisarjacie policji przez członka rodziny wnioskodawcy mieszkającego w Finlandii (osoba ubiegająca się o pozwolenie nie może sama składać podania). Podanie zostanie przesłane z fińskiego komisariatu policji do Urzędu Emigracyjnego, który podejmuje decyzje o pozwoleniu i przesyła ją do ambasady Finlandii znajdującej się w kraju macierzystym osoby ubiegającej się o pozwolenie na pobyt. Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie można pozwolenie w postaci naklejki odebrać w ambasadzie.

Dodatkowe informacje oraz wnioski znajdziesz na stronach:

 Do początku strony

© Ambasada Finlandii, Warszawa | Mapa serwisu | Kontakt