Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Team Finland Puolassa - Suomen suurlähetystö, Varsova : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Team Finland Puolassa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Finpro, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi.

Team Finland -yhteyshenkilöt Puolassa

Yhteyshenkilö Suomen suurlähetystössä Varsovassa
Ulkoasiainsihteeri Santeri Eriksson
santeri.eriksson@formin.fi
Puh.+ 48 601 223 129

Koordinaattori Marta Szewczyk
marta.szewczyk@formin.fi
Puh.+ 48 722 205 605

Koordinaattori Magdalena Jarzebinska
magdalena.jarzebinska@formin.fi
Puh. + 48 690 449 565

Puheenjohtaja:
Suurlähettiläs Hanna Lehtinen

Team Finland -toimijat Puolassa

Team Finland -verkoston tavoitteet Puolassa

  1. Suomen maabrandin vahvistaminen päättäjille.
  2. Suomalaisyritysten liiketoiminnan ja liiketoimintatavoitteiden tukeminen: liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, liiketoimintavalmiuksien kehittäminen sekä kaupan ja investointien esteiden madaltaminen

Kaupan ja investointien esteiden osalta Suomen suurlähetystö ja Finpro tekevät aktiivista ja systemaattista työtä esteiden tunnistamisessa. Erityisesti viranomais- ja lainsäädäntöesteiden osalta lähetystö tekee työtä niiden madaltamiseksi.

Finpro pyrkii jatkuvasti lähetystön tukemana tunnistamaan ja ennakoimaan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä viemään tätä tietoa eteenpäin suomalaisyrityksille omien viestintäkanaviensa kautta Suomessa sekä Team Finland -toimijoiden kautta Puolassa.

Yrityskohtaisten valmiuksien kehittäminen, liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen ja markkinoilletulo tapahtuu pääasiassa Finpron toteuttamina yrityskohtaisina toimeksiantoina

Suurlähetystö vuokraa tilojansa suomalaisten yritysten ja toimijoiden käyttöön vienninedistämistarkoituksessa.

Team Finland -toiminnan kohderyhmät

Kohderyhmät Puolan Team Finland -toiminnassa jakautuvat melko selkeästi kahteen osaan: poliittisiin toimijoihin sekä yrityssektoriin.

Puolassa poliittisilla toimijoilla on paljon valtaa myös liike-elämää koskevissa päätöksissä. Tämän takia toimivat yhteydet mm. Puolan ja Suomen eri ministeriöiden välillä ja suurlähettilään "arvovaltapalvelut" luovat lisäarvoa Team Finlandin toiminnalle niin valtio-, alue- kuin paikallistasollakin.

Yrityssektorilla Finpron huomio kohdistuu vuorovaikutukseen valittujen klustereiden avaintoimialayhdistysten ja -asiantuntijoiden ja joissain tapauksissa avainyritysten kanssa. Kohdeklusterit ovat yksityinen terveydenhoito, informaatio- ja kommunikaatioteknologia, konepaja- ja teknologiateollisuus, Cleantech, rakentaminen ja talotekniikka sekä metsätalous.

Finpron toimisto Varsovassa tarjoaa suomalaisille yrityksille neuvontaa, verkottaa yrityksiä paikalliste toimialaosaajien kanssa ja aktivoi yrityksiä tarttumaan markkinamahdollisuuksiin Puolassa sekä alueellisena toimistona myös Itä-Euroopan alueella.

Finpro tarjoaa suomalaisyrityksille maksutonta neuvontaa esimerkiksi markkinoiden kartoituksessa, etabloitumisessa ja markkinoilla toimimisessa. Maksuttomiin Export-palveluihin kuuluvat mm. Puolan markkinoiden asiantuntijaneuvonta, markkinapotentiaalin ja jakeluteiden arviointi ja kehittäminen, kontaktinhaku, neuvotteluapu, etabloitumisneuvonta ja  liiketoimintaympäristön monitorointi.

Verkottaminen yrityksiin ja julkisiin toimijoihin

Finpro toimittaa yritykselle tietoa kohdemarkkinoiden potentiaalisista toimialoista ja asiakkaista, toimintatavoista, laeista ja määräyksistä, kuten hyväksyttämiskäytännöistä sekä rahoituslähteistä. Yritystä ohjataan oikeaan suuntaan näiden tietojen saamiseksi sekä autetaan verkottumisessa potentiaalisten liikekumppanien, viranomaisten, toimialajärjestöjen sekä markkinoilla jo toimivien suomalaistyritysten kanssa. Finpro järjestää myös verkottumistapahtumia. Tapahtumissa yritys saa tietoa kansainvälistymisestä ja tilaisuuden oman yrityksen esilletuontiin. Tapahtumat ovat myös mahdollisuus löytää potentiaalisia asiakkaita ja liiketoiminnan kannalta tärkeitä kumppaneita.

Markkinoiden mahdollisuudet osoitteessa  https://www.marketopportunities.fi

Finpro kartoittaa aktiivisesti myyntimahdollisuuksia sekä markkinatietoa suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.

Myyntiliidit kertovat ulkomaisten yritysten tarpeesta löytää toimittaja tietylle tuotteelle tai palvelulle. Autamme suomalaisyrityksiä avaamaan keskustelun yhteistyön aloittamiseksi.

Liiketoimintamahdollisuudet kertovat laajemmista, markkinoiden muutosten avaamista bisnesmahdollisuuksista eri markkinoilla.

Team Finland Puolan uutiskirje

Uutiskirjeen avulla voit seurata Puolan Team Finland -verkoston toimintaa sekä saada tietoa tulevista tapahtumista ja Team Finland -palveluista. Voit tilata Team Finland Puolan uutiskirjeen laittamalle sähköpostia Team Finland koordinaattorillemme
marta.szewczyk@formin.fi.

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot